Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TMS070 - Statistisk kvalitetsstyrning
 
Ägare: TMASA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0198 Tentamen 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p   11 Dec 2004 em V   29 Mar 2005 em V  

I program

TTFYA TEKNISK FYSIK, Årskurs 4 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK - Profil i Kvalitetsutveckling, Årskurs 4 (valbar)
TIEKA INDUSTRIELL EKONOMI, Årskurs 4 (valbar)
TM Teknisk matematik, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:
Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

På senare år har intresset för statistiska kvalitetsmetoder i industrin ökat i hög grad. Kursen avser att ge förtrogenhet med grunderna för statistisk kvalitetsstyrning och statistiska metoder för kvalitetsutveckling.

Innehåll

Kursen i statistisk kvalitetsstyrning lär ut styrning och kvalitetsutveckling av produktionsprocesser från mätningar på stickprov av tillverkade enheter. Metoderna är brett använda inom produktionsindustrin. Kursen ger effektiva tekniker för att identi-fiera och modellera de olika variationskällor som leder till kvalitetsförluster i ett företag. Förutom "klassiska" metoder behandlas också de senaste årens forskningsresultat om styrning med hjälp av mångdimensionella mätningar och om kvalitets-styrning av korta produktionsserier. Vidare genom-gås översiktligt något av modern teori för kvalitets-utveckling, inklusive ISO 9000, utmärkelsen svensk kvalitet och de sju QC-verktygen. I kursen ingår en laboration, samt inlärningsuppgifter där beräkningarna sker med hjälp av ett statistiskt programpaket. Ett studiebesök på en lokal industri ingår.


Litteratur

Wetherill G.B & Brown D.W: Statistical Process Control, Theory and Practice. Chapman and Hall London 1991.

Examination

Skriftlig tentamen. Betygsskala: TH


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.