Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPR151 - NC-CAM M
 
Ägare: TMASA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 43 - MATERIAL- OCH TILLVERKNINGSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0198 Tentamen 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p   20 Okt 2004 em V,  08 Jan 2005 fm V,  Kontakta examinator

I program

TMASA MASKINTEKNIK - Industriell Produktion och Organisation, Årskurs 4 (valbar)
TAUTA AUTOMATION OCH MEKATRONIK, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Tekniklektor  Henrik WestbergBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Rekommenderade
MPR032, Modern Bearbetningsteknik

Syfte

Kursen avser att förmedla svensk verkstadsindustris möjlighet att med modern datorteknik under-lätta produktframtagningsprocessen med betoning på beredningsarbetet och effektiviserad tillverkning och därmed utnyttja investerat kapital optimalt och producera till låga kostnader.
Kursen vänder sig både till dig som har en specialiserad inriktning mot produktionsområdet eller ett allmänt intresse att få kunskap om modern tillverkningsteknik, exempelvis konstruktörer.

Innehåll

Kursen lägger speciell vikt vid möjligheter att integrera tillverknings- och konstruktionsprocesserna, concurrent engineering, med exempelvis föreläsningar och övningar kring sk. rapid prototyping och informationshantering i tillverkningssystem.
För att belysa de senaste utvecklingstendenserna kommer antal gästföreläsare från industrin att delge specialisterfarenheter kring exempelvis operatörsstöd, 5-axlig bearbetning samt CAD/CAM kommunikation.
Inledningsvis koncentreras kursen kring verktygsmaskiners konstruktion och särdrag samt datorbaserade styrsystem. Gradvis ökas komplexiteten med införandet av CAM begreppet, datorstödd beredning, där tillverkningsförberedande steg som datorstöd vid genererande av verktygsvägar och skärdata (teknologiberedning) ingår. Slutligen behandlas kopplingen till andra länkar i den sk. Produktframtagningsprocessen. Viktiga moment som berörs här är integrationen med konstruktionsprocessen i sk. concurrent engineering där begrepp som IGES, STEP, rapid prototyping och PDM är centrala.
Kopplat till föreläsningarna finns ett paket med konstruktionsuppgifter och laborationer som praktiskt demonstrerar och ger viss färdighet i de förelästa momenten tex. programmering av numeriskt styrda tillverkningsutrustningar -NC, provning av verktygsmaskiner, datorstödd beredning med hjälp av Pro/Engineer -CAM, rapid prototyping, PDM och dataöverföring.

Organisation

Examinator Henrik Westberg, Chalmers henrik.westberg@me.chalmers.se 031-772 12 80

Studiesekr. Lena Bendrioua (kl.9-12) lena.bendrioua@me.chalmers.se 031- 772 1273

Kursassistent Marcel Escursell 031- 772 12 69 marcel.escursell@me.chalmers.se

Föreläsare Richard Söderberg, Chalmers 031-772 52 71
Föreläsare Bengt-Göran Rosén, Chalmers bgro@pe.chalmers.se 031-772 12 76
Föreläsare Sören Hägglund, Chalmers
Föreläsare Åke Hjalmarsson, System 3R
Föreläsare Mikael Ström, IVF Göteborg
Föreläsare Peter Jeppson, Luleå Tekn. Högskola
Föreläsare Morgan Larsson, ARCCAM

I verkstaden Dick Olofsson dick@pe.chalmers.se 031-772 12 82

Litteratur

Modern Produktionsteknik del 2 från Liber Utbildning
Cremona

Kompletterande Kompendium säljes via Cremona

Examination

Skriftlig tentamen, samt fullgjorda konstruktionsuppgifter och laborationer. Betygsskala TH.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.