Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMF181 - Visuell simulering för produktutveckling
 
Ägare: TMASA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0198 Dugga 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p    

I program

TDESA TEKNISK DESIGN, Årskurs 4 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK - Produktutveckling, Årskurs 4 
TAUTA AUTOMATION OCH MEKATRONIK, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Docent  Lars LindkvistBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Krav:
CAD & PDM, M4.

Fördjupningsområde Produktutveckling
(15,0 poäng), M4
(Product Development)
0718 - Maskin- och fordonskonstruktion
Fördjupningen är projektbaserad vilket betyder att halva kursen (7,5 p) genomförs i form av ett företagsanknutet projekt under tre läsperioder. Den andra hälften av kursen, utöver projektet, genomförs i form av kursmoment inriktade mot att stödja projektet. I fördjupningen ingår obligatoriskt följande delar:
- PU - A: Kundkrav och design i PU (4,0p)
- PU - B: Konstruktionsanalys och DFX (3,5p)
- PU: Projekt (7,5p)

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom interaktiv visuell simulering i realtid och "virtual reality" med speciell inriktning på applikationer av tekniken inom produktutvecklingsområdet.

Innehåll

Föreläsningar
Översikt över området "virtual reality".
Datorgrafik. Geometrimodellering. Animering och simulering av fysiska system. Hårdvara och mjukvara för utveckling av VR-applikationer. Ergonomiska aspekter på VR-system. Tillämpningar. Framtida utveckling.
Projektarbete
Kursens praktiska del inleds med ett antal laborationer som syftar till att lära sig datorverktyg för realtidsmodellering. Dessa verktyg används sedan i ett projektarbete där en simuleringstillämpning för något applikationsområde inom maskinteknik utvecklas.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

Tenta och betygsatt projektarbete. Slutbetyget sammanväges av tenta och projektarbetet. Båda momenten måste vara godkända. Betygsskala: TH


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.