Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPR115 - Elektroteknik M
 
Ägare: TMASA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0102 Dugga, del A 2,0 p Betygskala: UG   2,0 p    
0202 Tentamen, del B 3,0 p Betygskala: TH   3,0 p   11 Dec 2004 em V   31 Mar 2005 em V,  20 Aug 2005 em V

I program

TDESA TEKNISK DESIGN, Årskurs 4 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Univ lektor  Robert CarlssonBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Kursen skall ge de kunskaper i elektroteknik och mätteknik samt elkraftteknik och industriell motordriftteknik som maskiningenjörer behöver i sin yrkesverksamhet.

Innehåll

Kursen behandlar elektriska och magnetiska fält och kretsar, mätteknik, ledningar och kablar för överföring och distribution av elenergi; transformatorer och elektriska motorer; kraftelektronik för omformning och styrning av elektrisk effekt, t ex för elektriska drivsystem.

Teori för elektriska och magnetiska fält.
Analys av elektriska och magnetiska kretsar.
Mätning av elektriska storheter.
Trefassystem samt beräkning av spänningar, strömmar och effekter.
System för elförsörjning med ledningar, kablar och transformatorer; faskompensering.
Elektriska motorer för lik- och växelström.
Kraftelektroniska kretsar för lik- och växelriktning, frekvensomformning mm.
Elmotordrift och metoder för styrning och reglering av moment och varvtal.
Termisk belastning av elmotorer under stationära och transienta förhållanden.
Elmiljö och elsäkerhet.

I kursen ingår fyra laborationer som behandlar elektriska kretsar och mätteknik, elektriska motorer och kraftelektronik.

Organisation

Föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

Litteratur

Kompendier och kurshäften,
övningshäften och lab-PM.
Säkerhetsföreskrifter.

Examination

Skriftlig dugga, som är obligatorisk, efter period 1. Betygsskala: UG
Skriftlig tentamen efter period 2 omfattande både teori- och räkneuppgifter. Betygsskala: TH

För godkänt slutbetyg krävs godkänd dugga och godkänd tentamen samt godkända laborationer.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.