Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
XBI060 - Informationskompetens M
 
Ägare: TMASA
0,0 Poäng (ECTS 0)
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Nivå: A
Institution: 92 - BIBLIOTEKET


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0196 Övning 0,0 p Betygskala: UG   0,0 p    

I program

TMASA MASKINTEKNIK, Årskurs 5 (obligatorisk)
TMASA MASKINTEKNIK, Årskurs 4 (obligatorisk)

Examinator:

Fil kand  Margareta Malmgren ScholzBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Krav: Inga speciella förkunskaper krävs.
Rekommendation: Om tidpunkten för kursen inte passar med starten för examensarbetet är det bättre att läsa kursen innan examensarbetet påbörjas!

Syfte

Att effektivt kunna söka information samt kritiskt värdera och analysera de funna informationskällorna har blivit en allt viktigare kunskap i takt med att både informationsmängden och tillgängligheten ökat. Detta är en kunskap, som inte bara behövs under studietiden utan även i den framtida yrkesrollen.
Målsättningen är att kursdeltagarna skall få bättre förståelse för publicerings- och informationssökningsprocessen, få kunskap om litteratursökningsmetodik och sökteknik, få bättre kunskap att utföra informationssökningar och kritiskt granska informationen samt få kännedom om referenshantering.

Innehåll

Kursen tar upp vetenskaplig kommunikation, informationens struktur och organisation samt informationssökning.

Organisation

Kursen består av två föreläsningar/övningar på biblioteket där systemet för vetenskaplig publicering, informationskällor inom olika ämnesområden, sökteknik och referensskrivning behandlas.

Teknologerna får praktiskt tillämpa kunskaperna genom att söka information inom ett specifikt ämnesområde - t.ex. inom ett projektarbete eller det påtänkta området för examensarbetet.

Litteratur

Kursmaterial delas ut vid första övningstillfället.

Examination

Aktivt deltagande på föreläsningar/övningar samt godkänd övningsuppgift.
Betygsskala: UG


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.