Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPR270 - Produktionssimulering M
 
Ägare: TMASA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Svenska
Minsta antal deltagare: 20
Max antal deltagare: 40

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0101 Projekt 3,5 p Betygskala: TH   3,5 p    
0201 Laboration 1,5 p Betygskala: UG   1,5 p    

I program

TMASA MASKINTEKNIK - Industriell Produktion och Organisation, Årskurs 4 (obligatorisk)

Examinator:

Univ lektor  Bertil GustafssonBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Kursen syftar till att teknologen skall få en överblick av simuleringsteknikens betydelse och roll i den moderna verkstadstekniska produktframtagningsprocessen. Målet är att teknologen skall erövra en sådan teoretisk bas och kunskap om metodiken beträffande specifikt produktionsflödessimulering att denna kan omsättas i praktik.

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar, laboration, projektarbete samt studiebesök.
Föreläsning 1: Introduktion
Genomgång av kursen samt allmän introduktion till simulering.

Föreläsning 2: Produktionsflödessimulering 1 & 2
1. Introduktion
a) Vad är flödessimulering
b) Hur fungerar programvarorna
c) Banks modell
d) Demonstration av programvarorna Simul8 och Taylor
2. Programvaran Automod
a) Statisk analys
b) Köteori
c) Genomgång av programvaran och en enklare modell

Föreläsning 3: Produktionsflödessimulering 3
3. Steg i en simuleringsstudie 1
a) Problemformulering
b) Mål
c) Projektplan
d) Datainsamling
e) Statistiska fördelningar

Föreläsning 4: Produktionsflödessimulering 4
4. Steg i en simuleringsstudie 2
a) Modellbygge
b) Kodning
c) Verifiering
d) Validering

Föreläsning 5: Visualisering
Den visuella bilden har historiskt visat sig ha en viktig roll som förmedlare av teknisk kunskap. Modern datorgrafik vidgar möjligheterna för effektiv kommunikation.

Föreläsning 6: Produktionsflödessimulering 5
5. Steg i en simuleringsstudie 3
a) Experimentdesign
b) Köra modellen
c) Statistisk försöksplanering
d) Visa erfarenheter från projekt
e) Övriga frågor

Föreläsning 7: Offlineprogrammering
När är offlineprogrammering av robotar lämpligt? - teknikens krav, fördelar och svårigheter.

Föreläsning 8: Ergonomisimulering

Kursen har även ambitionen att bjuda in gästföreläsare som delger sig av indusstrins erfarenheter av arbete med simuleringsteknik. Obligatorisk närvaro på gästföreläsningarna.

Kursen försöker också anordna minst ett studiebesök.

Laboration
Syftet med laborationen är att genom praktisk övning fördjupa insikten i simuleringsteknikens arbetsmetodik, skapa förståelse för hur simuleringsprogram är uppbyggda samt grundlägga en färdighet i handhavandet av mjukvaran Automod.
Laborationen utförs på datorer på Chalmers, me programvaran Automod finns även tillgänglig i en studentversion på Internet och kan laddas ner på egna datorer i hemmet.

Kursen innehåller även ett projekt med praktisk inriktning.

Organisation

Kursen anordnas av Institutionen för Produkt- och Produktionsutveckling.

Litteratur

Kurspärm med kurs-PM, ett antal vetenskapliga artiklar om produktionssimulering samt projektbeskrivning och lab-PM.

Examination

Inlämnad och godkänd laboration samt skriftligt dokumenterat projektarbete är förutsättning för betyg. Betygskalan är 3, 4 och 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.