Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPR250 - Produktionstekniskt projektarbete
 
Ägare: TMASA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0198 Projekt 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p    

I program

TMASA MASKINTEKNIK - Industriell Produktion och Organisation, Årskurs 4 (valbar)
TAUTA AUTOMATION OCH MEKATRONIK, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Univ lektor  Bertil GustafssonBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

MPR 270 Produktionssimulering
MPR 211 Robotteknik M
MPR051 Integrerade tillverkningssystem

Syfte

Kursens syfte är att teknologen skall erhålla en grundläggande färdighet i att tillämpa den moderna produktionsteknikens grunder. Kursens mål är teknologen skall lösa ett industriellt relevant problem och omsätta teori i praktik genom att nyttja informationsteknologi som exempelvis simuleringsteknik.

Innehåll

Kursen läggs upp och genomförs som ett projekt innehållande projektplan och ett antal parallella projektaktiviteter.
Kursens centrala del är arbetet med aktuell projektuppgift. Därutöver arrangeras studiebesök och ett flertal gästföreläsningar i syfte att ge ett perspektiv av hur implementeringen av informationsteknologin förlöper inom verkstadsindustrin. Dokumentation och presentation av projektresultat är ett viktigt moment i kursen.

Organisation

Kursen ges av Institutionen för Produkt- och Produktionsutveckling

Litteratur

Ej fastställd.

Examination

För genomfört och godkänt projektarbete erhålls betyget godkänd. Betygsskala UG.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.