Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPR051 - Integrerade tillverkningssystem
 
Ägare: TMASA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 43 - MATERIAL- OCH TILLVERKNINGSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0198 Tentamen 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p   15 Dec 2004 fm V

I program

TMASA MASKINTEKNIK - Industriell Produktion och Organisation, Årskurs 4 (obligatorisk)
TAUTA AUTOMATION OCH MEKATRONIK, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Professor  Anders KinnanderBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Innehåll

Kursen behandlar integrerade tillverknings system i sin helhet. Tyngdpunkten ligger på en övergripande nivå för att skapa förståelse om de statiska delarna i ett tillverkningssystem, dess upphandling, organisationen kring, underhåll och drift.

Organisation

Kursen är organiserad i föreläsningar, övningar samt två studiebesök. Övningarna och grupparbetet genomförs i grupper om 3-5 teknologer. Grupparbetet behandlar rationalisering av industriell verksamhet och knyter ihop flera kursavsnitt samtidigt som det ger praktisk färdighet i konkreta metoder. Det ena studiebesöket kombineras med en praktisk övning i omställningsrationalisering.

Litteratur

Kurslitteraturen omfattar kurskompendiet " ITS - Integrerade tillverkningssystem" samt boken Konsten att driva investeringsprojekt av Anders Kinnander. Kompletterande material kan komma att delas ut under kursen. Referenslitteratur för de olika kursavsnitten anges i kurskompendiet.

Examination

Kursen examineras med tentamen.
Godkänt på alla övningar krävs för betyg.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.