Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMF011 - CAD och PDM
 
Ägare: TMASA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: D
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0198 Dugga 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p    

I program

TDESA TEKNISK DESIGN - Produktutveckling, Årskurs 4 (obligatorisk)
TMASA MASKINTEKNIK - Produktutveckling, Årskurs 4 
TMASA MASKINTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TAUTA AUTOMATION OCH MEKATRONIK, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Professor  Johan MalmqvistBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Förkunskaper för kursen utgörs av genomgångna årskurser
1-3 på M, Z eller
TD-programmen,inkluderande grundläggande färdigheter i
3D-CAD-modellering
och Programmeringsteknik M eller motsvarande.

Syfte

Kursen CAD & PDM syftar till att ge en överblick över området IT-stöd
för produktutveckling med speciell inriktning på hur CAD- och PDM-system
används i produktutvecklingsprocessen.


Målen för kursen är studenterna efter genomgången kurs skall kunna


* Utreda behovet av och möjligheterna med IT-stöd i en
produktutvecklingsprocess
* Redogöra för grundläggande matematiska och informationstekniska
metoder och modeller som ligger till grund för moderna CAD- och
PDM-system
* Skapa parametriserade, regelstyrda (solid)modeller av enskilda
detaljer och av sammansatta produkter
* Redogöra för funktionaliteten hos CAD- och PDM-system.
* Använda CAD- och PDM-system som ett hjälpmedel i en integrerad
produktfram-tagningsprocess
* Anpassa CAD- och PDM-system för att lösa en speciell
produktutvecklingsuppgift i samverkan med ett företags övriga IT-system
* Använda metoder för informations- och processmodellering som verktyg
för kravspecificering vid utvecklandet av företagsanpassade CAD- och
PDM-system
* Redogöra för viktiga trender inom området IT-stöd för
produktutveckling

Innehåll

Kursens innehåll täcker fem grundläggande komponenter i ett produktmodellerings-system:
* Industriella behovet av IT-stöd för produktutveckling
* Teorier och system för modellering av produkter
* Metoder för modellering av produktrelaterade processer och information
* Metoder och system för hantering av produktdata
* Metoder och system för kommunikation av produktdata

Organisation

Kursen är organiserad kring föreläsningar och ett projektarbete.

Föreläsningar

Översikt över området IT-stöd för produktutveckling.
Geometrimodellering.
Informationsmodellering.
Produktdatahantering (PDM).
Databaser.
Produktstrukturer.
Processmodellering.
Avancerade produktmodelleringssystem.
STEP/Express. Industriella gästföreläsningar.

Projektarbete

Kursens praktiska del syftar till att ge färdigheter i anpassning av CAD- och PDM-system för
effektivisering av en produktutvecklingsprocess, med tillämpning på kundorderstyrd konstruktion
av hydraulcylindrar.
Som verktyg används CAD-systemet ProEngineer och PDM-systemet eMatrix.

Litteratur

Kurspärm

Examination

För godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på 2 st duggor, godkänt projektarbete samt
närvaro vid gästföreläsningar.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.