Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MME091 - Mekanik, forts-kurs
 
Ägare: TMASA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0198 Tentamen 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p   22 Okt 2004 fm M  

I program

TTFYA TEKNISK FYSIK, Årskurs 4 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK - Teknisk mekanik, Årskurs 4 
TAUTA AUTOMATION OCH MEKATRONIK, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Professor  Anders BoströmBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Godkända grundkurser i mekanik och matematik.

Syfte

Många vanliga maskinkonstruktioner, t.ex. bilar och robotar, uppvisar mycket
mer komplicerade tredimensionella rörelser än de som behandlas i grundkurser
i mekanik. Många frihetsgrader, komplicerade tvångsvillkor, tredimensionella
rotationer, kopplade svängningsrörelser och stabilitetsproblem är några av de
komplikationer som kan uppträda. I kursen introduceras de verktyg som behövs
för att kunna analysera och beräkna sådana problem. Förutom analytiska
metoder ingår även en introduktion (och laborationer) till programvara för
att simulera komplicerade dynamiska system. Kursen innehåller ett större,
mer verklighetsanknutet, projekt som löper under hela kursens gång, och som
tillsammans med laborationerna ger godkänt på hela kursen.

Innehåll

Avancerad kinematik: generaliserade koordinater, rotationsmatriser, allmän relativ rörelse, tvångsvillkor. Newtons och Lagranges ekvationer för tredimensionell dynamik för stela kroppar och system. Gyrorörelser, linjarisering, stabilitet, kopplade svängningar, modalanalys. Introduktion till datorbaserade simuleringsverktyg.

Organisation

Föreläsningar, övningar och laborationer i simuleringsverktyget ADAMS. En större projektuppgift löper genom hela kursen.

Litteratur

Kompendium från institutionen.

Examination

Skriftlig tentamen och/eller projektuppgift.
Betygsskala: TH


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.