Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMS250 - El- och reglerteknik
Electrical and control systems
 
Kursplanen fastställd 2022-02-11 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: SBVII
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 83120
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0122 Tentamen, del A 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   13 Jan 2023 fm L,  05 Apr 2023 fm L,  14 Aug 2023 fm L
0222 Inlämningsuppgift, del B 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0322 Laboration, del C 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

SBVII Sjöbefäl klass VII, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Sami Syrjänen

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge studenterna teoretiska kunskaper inom likströms- och växelströmslära samt att ge kunskap och viss färdighet i schemaläsning, felsökning och montage inom eltekniken. Studenterna ska också ges en förståelse för mätsystems noggrannhet samt en övergripande kännedom inom reglertekniken.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara begrepp inom likströmslära, samt utföra grundläggande beräkningar
- Identifiera begrepp inom enfas och trefas växelström, samt utföra enklare beräkningar
- Ange hur elproduktion och eldistribution från producent till användare
- Tillämpa grundläggande mätteknik, och använda de vanligaste mätinstrumenten inom elteknik
- Utföra enklare schemaläsning och felsökning
- Förklara grundläggande begrepp inom reglerteknik och styrteknik 
- Exemplfiera de vanligaste förekommande mätgivare ombord ett fartyg

Innehåll

- Likströmslära
- Växelströmslära
- Elmaskiner
- Elproduktion och eldistribution
- Mätteknik
- Schemaläsning
- Felsökning
- Reglerteknik

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar och laborationer. Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

Litteratur

Kompendie på kurshemsida
Underlag för laborationsrapporter
Formelsamling på kurshemsida  

Examination inklusive obligatoriska moment

0122 Tentamen, del A Skriftlig tentamen

0222 Inlämningsuppgift, del B Godkänd laborationsrapport enligt kurs-pm 

0322 Laboration, del C Obligatorisk närvaro på laboration 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


STCW

A-III/3 Chief engineer officers and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power (ingår även i kurs SJO855, SJO870, SJO890, SJO895)


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.