Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SJO886 - Sjövägsregler
Collision avoidance
 
Kursplanen fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: SBVII
1,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 83119
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0122 Övning 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

SBVII Sjöbefäl klass VII, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Johan Cimbritz

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJM005 Terresternavigation och sjömanskap

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap och färdigheter i hanterandet av radar, ARPA och AIS-funktioner för att undvika kollisioner.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1 Förstå de internationella sjövägsreglerna (COLREG)
2 Tillämpa de internationella sjövägsreglerna genom att identifiera, analysera och agera i trafiksituationer
3 Förklara och jämföra information ifrån visuella- och radarobservationer
4 Förklara ARPA och/eller Target Tracking utrustningens funktion samt begränsningar
5 Utvärdera radarekon i såväl sann som relativ rörelse

Innehåll

- Analys av trafiksituationer
- Internationella sjövägsreglerna
- Manuell och automatisk radarplotting 
- Funktion och begränsningar för radarns ARPA och/eller Target Tracking-funktion


Organisation

Föreläsningar
Övningar
Simulatorövningar


Litteratur

Anges i kurs-pm.

Examination inklusive obligatoriska moment

Moment 0122 övning
Godkända simuleringar med tillhörande uppgifter (lärandemål 2-5)
Digital dugga (lärandemål 1)
Digitalt prov (lärandemål 1)


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


STCW

A-II/1 Maintain a safe navigational watch: Watchkeeping (ingår även i kurs SJM015, SJM032, SJM060, SJM080, SJM121, SJM127, SJM136, SJO762, SJO763, SJO764, SJO765)
A-II/1 Use of radar and ARPA to maintain safety of navigation: Radar navigation (ingår även i kurs SJM005, SJM015, SJM032, SJM060, SJM080, SJO762, SJO763, SJO764, SJO765)
A-II/2 Establish watchkeeping arrangements and procedures (ingår även i kurs SJM015, SJM032, SJM102, SJM107, SJM111)
A-II/2 Maintain safe navigation through the use of information from navigation equipment and systems to assist command decision making (ingår även i kurs SJM005, SJM015, SJM032, SJM046, SJM060, SJM080, SJM102, SJM107, SJM111, SJO765)
A-II/3 Maintain a safe navigational watch: Watchkeeping (ingår även i kurs SJM005, SJO895)


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.