Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
BOM186 - Design management
Design management
 
Kursplanen fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDCM
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Arkitektur, Arkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 88117
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: C+
Max antal deltagare: 75
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Projekt 2,0 hp Betygskala: UG   2,0 hp    
0220 Projekt 5,5 hp Betygskala: UG   5,5 hp    

I program

MPDCM ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPDCM ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Mattias Roupé

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Bara för studenter antagna till MSc program inom Arkitektur eller Samhällsbyggnadsteknik, samt utbytesstudenter med motsvarande bakgrund.

Syfte

Kursen syftar till att ge en förståelse för design och beslutsprocesser från konceptuella faser som förstudie till mer konkreta projekteringsfaser inför produktion. Syftet är att introducera projekteringens olika delar och moment, organisering och ledning av projekteringsprocessen samt de verktyg och metoder som är tillämpliga. Kursen betonar särskilt betydelsen av ledarskap i projekteringsprocessen och hur nya tekniker och metoder såsom Byggnads Informations Modeller (BIM) påverkar processen mot en mer integrerat arbetssätt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Förstå och kunna beskriva:
- de komplexa utmaningarna med den tvärdisciplinära projekteringsprocessen
- projekteringsledarens roll i byggprocessen
- och diskutera utmaningarna i projekteringsprocessen
- Byggnads Informations Modell (BIM) konceptet och vilka möjligheter och konsekvenser användandet dessa system ger projekteringsprocessen

Känna till och kunna
- beskriva och diskutera olika roller och aktörer i projekteringsprocessen
- att beskriva designteori och att kunna diskutera projekteringsprocessen
- beskriva, använda och diskutera designmetodik och dess verktyg
- att delta i multidisciplinära arbetsgrupper i projekteringsprocessen
- beskriva och diskutera projekteringsledningens använder BIM i projekteringsprocessen
- kommunicera med andra aktörer i projekteringsprocessen på ett professionellt sätt

Innehåll

Kursen omfattar föreläsningar som tar upp designteori och designmetoder, projekteringsmetoder och projekteringsverktyg, inklusive BIM, med fokus på hur dessa hanteras för att leda och styra projekteringsprocessen. Projektuppgifter, övningar och datorlaborationer avser att träna studenten på olika moment i projekteringsprocessen. Kommunikation och integration mellan olika discipliner är i fokus.

Organisation

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar och ett antal projektuppgifter och datorövningar kopplat till BIM.

Litteratur

Se kurshemsida för aktuell litteratur och information.

Examination inklusive obligatoriska moment

Projektuppgifter och datorövningar utgör grund för betygssättning.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.