Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MTF235 - Road vehicle aerodynamic design
 
Ägare: AUMAS
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0199 Tentamen 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p   Kontakta examinator

I program

TDESA TEKNISK DESIGN, Årskurs 4 (valbar)
AINDE MSc PROGRAM IN AUTOMOTIVE INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, Årskurs 1 (valbar)
AUMAS MSc PROGRAMME IN AUTOMOTIVE ENGINEERING, Årskurs 1 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK - Fordonsteknik, Årskurs 4 (valbar)
CEMAS MSc PROGRAMME IN COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL TURBULENCE, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Professor  Lennart LöfdahlBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Någon av kurserna
Grndläggande strömningsmekanik
Kontinuumsmekanik och Strömningslära F3
Strömningsmekanik fk M4.

Syfte

Syftet är att ge en introduktion till området fordonsaerodynamik, och kursen koncentreras på ett antal tillämpningar av strömningsmekanik inom fordonsområdet. Fenomen förklaras utgående från de grundläggande ekvationerna, praktiska konstruktionsprinciper diskuteras och illustreras utgående från fordonshistoriska praktikfall.
Kursen bygger på tidigare kunskap inom strömningsmekanik och ger ett antal illustrativa exempel på olika fernomen.

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av ett antal fundamentala begrepp och definitioner specifika för fordonsaerodynamik. Allmänna begrepp som lyftkrafts- och motståndskoefficienter diskuteras tillsammans med strömningsmekanikens inverkan på ekonomi, prestanda och väghållning.
Den aerodynamiska utformningen av olika typer av vägfordon som personbilar, bussar och lastbilar diskuteras. Extrema krav på en strömningsmekaniskt korrekt design ställs för sport- och racerbilar. Detta diskuteras i form av av koncepten "down force" optimering, kraftangreppspunkter och motståndsminskning. Fenomenen illustreras med exempel från formel- och sportvagnsracing.
Ett annat väsentligt område inom fordonsaerodynamiken är internströmning för kylning av motor och transmission. Detta diskuteras tillsammans med kupeventilation och uppvärmning samt luftkonditioneringsanläggningar. Strömningsinducerat ljud både internt och externt analyseras och diskuteras.
I kursen ingår även en introduktion av olika experimentella och teoretiska hjälpmedel som är tillgängliga för att optimera och testa olika designkoncept. Vindtunnel- och vägtestning diskuteras tillsammans med ett kort avsnitt om användningen av strömningstekniska beräkningsmetoder inom fordonsaerodynamik.

Litteratur

R. H. Barnard;
Road Vehicle Aerodynamic Design, Addison Wesley Longman Ltd. (ISBN 0-582-24522-2 (pbk))
Kompletterande material.

Examination

Under kursen genomförs en vindtunnellaboration och ett antal inlämningsuppgifter som samtliga redovisas muntligt vid ett avslutande seminarium.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.