Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TMS041 - Multivariat statistisk analys TM
 
Ägare: TM
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: C
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0101 Tentamen 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p   Kontakta examinator

I program

BIMAS MSc PROGRAMME IN BIOINFORMATICS, Årskurs 1 (valbar)
EMMAS MSc PROGR IN ENGINEERING MATHEMATICS, Årskurs 1 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK - Profil i Kvalitetsutveckling, Årskurs 4 (valbar)
TM Teknisk matematik, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Petter MostadBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper svarande mot kursen Matematisk statistik - statistisk slutledning TM.

Syfte

Teori för skattning och hypotestestning rörande flerdimensionella fördelningar. Teori för och tillämpningar av särskilda metoder inom den multivariata analysen såsom principalkomponentanalys, faktoranalys, diskriminantanalys och klusteralgoritmer.
Undervisningen utgöres av föreläsningar, räkne-övningar och inlämningsuppgifter.

Innehåll

Teori för skattning och hypotestestning rörande flerdimensionella fördelningar. Teori för och tilllämpningar av särskilda metoder inom den multivariata analysen såsom principalkomponent-, faktoranalys, diskriminantanalys och klusteralgoritmer.
Undervisningen utgöres av föreläsningar och lektioner. Den lärarledda undervisningen omfattar ca 50 timmar och den totala arbetsinsatsen ca 200 timmar.

Litteratur

R A Johnsson, D N Wichern: Applied Multivariate Analysis, Prentice Hall, 1988.

Examination

Examination består av en tentamen vid slutet av kursen. Tentamen är vanligtvis skriftlig.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.