Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TMS031 - Statistisk försöksplanering TM
 
Ägare: TM
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: C
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0101 Tentamen 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p   Kontakta examinator

I program

TTFYA TEKNISK FYSIK, Årskurs 4 (valbar)
IQMAS MSc PROGR IN QUALITY TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, Årskurs 1 (obligatorisk)
TMASA MASKINTEKNIK - Profil i Kvalitetsutveckling, Årskurs 4 (valbar)
TKEFA KEMITEKNIK MED FYSIK, Årskurs 4 (valbar)
TM Teknisk matematik, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Jacques de MaréBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Inom industrin talas idag mycket om att "göra rätt från början" och ett hjälpmedel som ofta nämns i detta sammanhang är statistisk försöksplanering. Denna kurs vill ge såväl teoretiska som praktiska kunskaper i uppläggning och analys av experiment, främst faktorförsök.

Innehåll

Statistiska analystekniker såsom variansanalys och multipel linjär regression behandlas. Dessa tekniker kopplas sedan ihop med faktorförsök på två respektive tre nivåer.
Ofullständiga faktorförsök och när dessa kan vara lämpliga att använda tas upp liksom blockning och randomisering. Även nested designs, responsytor och EVOP (evolutionary operations) kommer att diskuteras.
UNDERVISNING
Föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

Litteratur

Box, G.E.P., Hunter, W. G., Hunter, J. S.: Statis-tics for Experimenters. John Wiley & Sons, N. Y. 1978.

Examination

Skriftlig tentamen bestående av problem- och teoriuppgifter.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.