Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TMS026 - Statistisk tillförlitlighetsteori TM
 
Ägare: TM
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: C
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0101 Tentamen 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p   Kontakta examinator

I program

TTFYA TEKNISK FYSIK, Årskurs 4 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK - Profil i Kvalitetsutveckling, Årskurs 4 (valbar)
TM Teknisk matematik, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Jacques de MaréBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper svarande mot grundkursen i matematisk statistik.

Syfte

I tillförlitlighetsteorin studeras sambanden mellan komponenters och systems egenskaper när det gäller driftsäkerhet. Kursen avser att ge förtrogenhet med grundläggande begrepp och modeller samt med statistisk analys av tillförlitlighetsdata.

Innehåll

Felintensitet och funktionssannolikhet. Strukturfunktion och koherenta system. Reparerbara system och tillgänglighet. Redundans och reserver. Storlekseffekter och Weibull-fördelning. Styrka och last. Delskadeteori. Säkerhetsindex. Inferens vid accelererade och avbrutna prov. Analytiska och grafiska metoder. Trolighetsmetoden, TTT-transform och plottning av felintensiteten. Inferens i Weibull-fördelningen.

Litteratur

A. Höyland och M. Rausand: System Reliability Theory: Models and Statistical Methods, Wiley, 1994.

Examination

Skriftlig tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.