Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME250 - Finita elementmetoden - solider
Finite element method - solids
 
Kursplanen fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAME
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 40 - INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 03127
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   15 Jan 2022 em J,  13 Apr 2022 em J,  17 Aug 2022 em J

I program

MPAME TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPAME TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Fredrik Larsson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Solidmekanik TME235, Materialmekanik MHA042, Finita elementmetoden - strukturer TME245, eller kurser från andra universitet med motsvarande innehåll.

Syfte

Syftet med kursen är att ge utökad förståelse för de underliggande approximationsegenskaperna hos finita elementmetoden, samt att utöka kunskapen i att tillämpa finita elementmetoden på ingenjörsmässigt viktiga problem inom hållfasthetsläran.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- utföra felberäkningar i olika mått för linjär elasticitet samt implementera adaptiva diskretiseringsstrategier
- etablera finita element-algortimer för  stora deformationers elasticitet
- formulera blandade finita element-metoder
- formulera finita element-metoder för inkompressibla fall
- formulera finita elementproblem innehållande kontakt
- formulera och analysera finita element-problem innehållande koppling av flera fält (poroelasticitet, termoelasticitet, elektroelasticitet)

Innehåll

- Felkontroll och adaptiva metoder

- Stora deformationers hyperelasticitet

- Kontakt för solider

- Blandade metoder, inkompressibel elasticitet

- Flerfälts/kopplade problem: poromekanik, termomekanik, elektromekanik

Organisation

Föreläsningar, datorlaborationer

Litteratur

Föreläsningsanteckningar delas ut under kursen.

Examination inklusive obligatoriska moment

Datoruppgifter (betygsatta) och skriftlig tentamen

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.