Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IIN027 - Entreprenörskap, strategi och marknadsföring
 
Ägare: ENTRE
3,0 Poäng (ECTS 4,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0102 Tentamen 3,0 p Betygskala: TH   3,0 p   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

TIEKA INDUSTRIELL EKONOMI, Årskurs 4 (valbar)
TTFYA TEKNISK FYSIK, Årskurs 4 (valbar)
ENTRE Chalmers Entreprenörsskola, Årskurs 1 (valbar)
TDESA TEKNISK DESIGN, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Professor  Sören SjölanderBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

För behörighet krävs att kursen är valbar på studentens linjetillhörighet, samt att minst 80 poäng uppnåtts på den linje.

Syfte

Kursen syftar till att ge deltagarna en bred introduktion till entreprenörskap baserat på kunskapsintensiva produkter och tjänster. En entreprenör är enligt nationalencyklopedin en person som i konkret handling skapar ny affärsverksamhet, t.ex genom kommersialisering av en teknisk innovation eller genom att man organiserar marknaden på ett nydanande sätt. Kursen handlar dels om entreprenören och entreprenörskap som fenomen men framförallt om entreprenörskap som process, dvs den faktiska utvecklingen av nya affärer. För att förstå och kunna hantera entreprenöriella processer krävs goda kunskaper i företagsstrategi och marknadsföring. Kursen syftar därför till att ge fördjupade kunskaper inom dessa områden. Således avser kursen bibringa kursdeltagarna förståelse av strategibegreppet och ge god insikt om strategiansatser som är särdeles användbara för entreprenöriell verksamhet. Vidare ska kursen skapa förståelse för marknadsföringens roll i teknikbaserad affärsutveckling och presentera ramverk, modeller och tekniker för marknadsföring, vilka kan tillämpas på nya, framväxande affärer. Sammantaget ska kursen erbjuda en god inblick i de yrkesmässiga möjligheterna och kraven kopplade till att vara kunskapsföretagare.

Innehåll

Kursen innefattar föreläsningar kring innovationer, entreprenörskap, företagande, strategi och marknadsföring, gästföreläsningar med välkända entreprenörer och andra framträdande näringslivsrepresentanter samt ett seminariearbete.

Kursen innehåller bl a följande moment:

* Entreprenörskap och innovation som process
* Olika perspektiv på entreprenörskap
* Entreprenörskap i gränslandet akademi och näringsliv
* Etik och värderingar relaterade till entreprenörskap
* Förhållningssätt till olika entreprenöriella situationer
* Strategi och affärsskapande
* Olika strategiskolor
* Entreprenöriell strategi
* Marknadsföring av nya affärer

Organisation

Se innehåll.

Litteratur

Kurslitteratur bestäms vid kursstarten.

Examination

I kursen ges graderade betyg enligt gängse indelning, baserat på resultat från skriftilig examination samt seminarieuppgift.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.