Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IIN016 - Innovationsekonomi
 
Ägare: ENTRE
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Max antal deltagare: 60

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0101 Inlämningsuppgift 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p    

I program

TDESA TEKNISK DESIGN, Årskurs 4 (valbar)
TTFYA TEKNISK FYSIK, Årskurs 4 (valbar)
TDATA DATATEKNIK, Årskurs 3 (valbar)
TDATA DATATEKNIK - Valfria kurser utanför inriktningarna, Årskurs 4 (valbar)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Erik BohlinBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter att kunskaper motsvarande kursen Industriell Ekonomi (IEK101) har inhämtats. För behörighet krävs att kursen är valbar på studentens linjetillhörighet samt att minst 80 poäng uppnåtts på denna linje. Kursen är ett obligatoriskt moment i Chamers Entreprenörskolas fördjupningsprogram på 60 poäng. För mer information om Chalmers Entreprenörskola se www.entrepreneur.chalmers.se

Syfte

Kursen syftar till att ge teknologerna praktiskt användbara kunskaper i ekonomi för att utveckla och leda teknikbaserat nyföretagande. Kursdeltagarna kommer att få fördjupade kunskaper i kalkylering av objekt samt ekonomisk styrning av tillväxtföretag.

Innehåll

Kursen består av en serie föreläsningar med tillhörande övningar och seminarier där relevanta ekonomiska metoder och modeller behandlas. Genomgående beaktas särskilt ekonomi för forskning och utveckling (FoU) samt innovationer.

Föreläsningsserien omfattar huvudsakligen:

* Budgetering och likviditetsplanering
* Kapitalkostnader och finansiell analys
* Riskkapitalfinansiering
* Nyckeltal i affärsredovisningen
* Produkt- och investeringskalkylering
* Mått och metoder för ekonomisk styrning

Organisation

Se innehåll.

Litteratur

Kurslitteratur bestäms vid kursstarten.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.