Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MCC165 - Projektkurs i elektroteknik, IT och programmering
Project course in electrical engineering, IT and programming
 
Kursplanen fastställd 2020-06-02 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: ZBASD
4,5 Förutbildningspoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Förutbildningsnivå
Institution: 59 - MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 96113
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 180
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Projekt 4,5fup Betygskala: UG   4,5fup    

I program

ZBASD TEKNISKT BASÅR PÅ DISTANS, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Per Rudquist

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c samt Engelska 6

Kursspecifika förkunskaper

Motsvarande gymnasiets matematikkurser 1 och 2.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna förbättrar sin förmåga att arbeta i grupp och tillägnar sig fördjupade kunskaper inom elektroteknik, informationsteknik och programmering genom experimentellt och teoretiskt arbete i projektform. Syftet är också att projekten stimulerar till fortsatta studier i teknik och naturvetenskap.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • formulera, planera, utföra och redovisa (skriftligt och muntligt) ett projektarbete inom ämnesområdet elektroteknik, fysik och IT.
  • inhämta och kritiskt granska information från olika typer av källor.
  • använda mätresultat för att konstruera enkla matematiska modeller och utföra relaterade beräkningar i Matlab.
  • använda mätresultat till att dra slutsatser om mätobjektet.

Innehåll

  • Modellering och programmering.
  • Fördjupningar inom elektroteknik, fysik och IT.

Organisation

  • Introduktions- och temaföreläsningar inom för olika projekt aktuella områden.
  • Grupparbete (planering, utförande och analys) med experimentella eller teoretiska projekt.
  • Redovisning (skriftligt och muntligt).
  • All undervisning är på distans

Litteratur

Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson: Heureka! Fysik 1 och 2 basåret, teoribok (Natur och kultur, upplaga 2)
Utdelat material.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd krävs aktivt deltagande i grupparbetet och vid redovisningar. Redovisningen av projekt sker i form av skriftliga rapporter och muntliga presentationer. Projekten bedöms i skala Godkänd och Underkänd. För att erhålla slutbetyget Godkänd krävs att samtliga projekt är godkända.


Publicerad: on 24 jan 2018.