Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EEN095 - Artificiell intelligens och autonoma system  
Artificial intelligence and autonomous systems
 
Kursplanen fastställd 2020-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMEL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Automation och mekatronik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 67126
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C
Max antal deltagare: 80

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Laboration 2,0hp Betygskala: UG   2,0hp    
0220 Tentamen 5,5hp Betygskala: TH   5,5hp   26 Okt 2020 fm J   05 Jan 2021 em J,  23 Aug 2021 em J

I program

TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TIMEL MEKATRONIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Emmanuel Dean

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna MVE580 Linjär algebra och differentialekvationer, LEU432 Grundläggande datorteknik och LEU236 Dynamiska system med reglerteknik, eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen syftar till att ge en grundläggande introduktion inom artificiell intelligens både med avseende på planering och maskin-inlärning. Speciell vikt läggs på tillämpningar inom robotik och självkörande fordon.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • redogöra för de grundläggande principerna inom artificiell intelligens (AI), inkluderande lärande och beslutsfattande.
  • tillämpa inlärningsmetoder på autonoma system, speciellt för banplanering av robotar.
  • analysera och tillämpa inlärningsmetoder baserade på systemidentifiering.
  • kombinera inlärning och beslutsfattande för både kontinuerliga och diskreta system

Innehåll

  • AI-planering baserat på diskreta tillståndsmodeller.
  • Modellfritt lärande för optimala beslutsprocesser.
  • Systemidentifiering baserat på minsta kvadratskattning.
  • Modellbaserad inlärning för återkopplad styrning.
  • Simulering och testning av styrsystem.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, gästföreläsningar, övningar och inlämningsuppgifter. Obligatorisk närvaro vid gästföreläsningar och bokade tillfällen för inlämningsuppgifterna.

Litteratur

Meddelas senare

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter krävs för godkänt betyg på kursen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.