Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SSY251 - Tillämpad reglerdesign  
Applied control system design
 
Kursplanen fastställd 2020-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMEL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 67125
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Max antal deltagare: 70

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Laboration 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0220 Inlämningsuppgift 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0320 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   29 Okt 2020 em L   07 Jan 2021 fm L,  27 Aug 2021 em L

I program

TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TIMEL MEKATRONIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Changfu Zou

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen LEU236 Dynamiska system med reglerteknik, eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade teoretiska och tillämpade kunskaper om design, dimensionering och analys av återkopplade system. Speciell vikt läggs vid modellering och simulering samt vid komponenter i datorbaserade reglersystem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva generella principer för regulatordimensionering, bland annat metoder för tidsdiskreta och flervariabla reglersystem samt tillståndsåterkoppling.
 • ställa upp modeller för vanligt förekommande linjära och olinjära processer.
 • använda vanliga komponenter i reglersystem, t ex signalomvandlare, mätomvandlare, givare, reglerventiler och datorbaserade regulatorer.
 • använda datorbaserade verktyg för simulering och dimensionering av återkopplade dynamiska system.
 • söka effektivt efter information i böcker, tidskrifter och lokala databaser.
 • utvärdera information med avseende på relevans och kvalitet.
 • använda en processorienterad metod för att skriva, inklusive att ge och ta emot konstruktiv feedback.
 • identifiera och analysera tekniska metoder
 • använda strategier för att utveckla skriftlig kommunikation på engelska

Innehåll

 • Dimensionering av tidsdiskreta reglersystem med polplaceringsmetoden.
 • Tillståndsmodeller och tillståndsåterkoppling.
 • Modellering av vanligt förekommande processtyper.
 • Linjärisering av system på tillståndsform.
 • Flervariabel reglering och parametrisk optimering, framkoppling, kaskadreglering och adaptiv reglering.
 • Praktisk reglerteknik: givare, styrdon, signalöverföring etc.
 • Datorövningar i MATLAB Control Toolbox och Simulink.
 • Skriftlig analys av tekniskt innehåll.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, övningar, laborationer och inlämningsuppgifter. Obligatorisk närvaro vid laborationer.

Litteratur

Meddelas senare

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkänd skriftlig tentamen, godkända laborationer och godkända inlämningsuppgifter krävs för godkänt betyg på kursen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.