Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK050 - Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup
Business planning for high-growth startups: Venture Cup
 
Kursplanen fastställd 2020-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBDP
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 07111
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: UG   4,5 hp 3,0 hp    

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Mats Lundqvist

  Gå till kurshemsida


Kurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 07116
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: UG   4,5 hp 3,0 hp    

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Mats Lundqvist


  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Förkunskaperna omfattar grundläggande behörighet för högskolestudier.

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap i hur du går från affärsidé till genomtänkt företag samt tänkt att utveckla dina praktiska kunskaper i företagande men även i vad det innebär att vara entreprenör.


Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Att genom deltagande på workshops och genom affärsplane-utveckling tillägna sig och demonostrera centrala kunskaper runt en framtida affär inom områdena:

Idégenerering
Inspiration
Från idé till handling (BMC)
Hållbart företagande (CSV & CSR)
Strategi och teamsammansättning
Patent och varumärkesskydd
Försäljning
Digital Marknadsföring
Break even budget
Presentationsteknik
Finansiering

Innehåll

Kursen består av 12-13 workshops med tillhörande utbildningsmaterial och två
inlämningsuppgifter. Workshoparna syftar bland annat till att genom aktivt deltagande öka kunskapen kring affärsutvecklingsprocessen.

Organisation

Undervisningen ges i form av obligatoriska workshops som syftar till att genom ett aktivt deltagande öka kunskapen kring frågor som bl.a. rör team-sammansättning, finansiering och hur man praktiskt startar ett företag.

Kursen ges i samarbete med Venture Cup Väst

Litteratur

Litteratur i enlighet med kurs-pm samt samt material publicerat på web-plattformen.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av minst 80%  närvaro vid workshops specificerade i kurs-pm samt inlämningar kopplade till Venture Cup Västs tävling.Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.