Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EMI084 - Kretsanalys  
Circuit analysis
 
Kursplanen fastställd 2020-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKELT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: 70 - RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 50127
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   2,2hp 2,3hp   16 Jan 2021 fm J   09 Apr 2021 em J,  20 Aug 2021 fm J
0211 Inlämningsuppgift 1,5hp Betygskala: UG   0,8hp 0,7hp    
0311 Laboration 1,5hp Betygskala: UG   0,7hp 0,8hp    

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Magnus Thomasson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursens mål är att ge de grundläggande metoderna för analys av elektriska kretsar. Kursen skall ge både förståelse och färdighet. Vi kommer huvudsakligen att begränsa oss till linjära kretsar även om elektroteknikerns värld ofta är ickelinjär. Kursen behandlar likström och stationär växelström.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förstå innebörden av och kunna använda de kretstekniska begreppen och symbolerna.
 • Använda Ohms lag och Kirchhoffs lagar för att med mask- eller nodanalys lösa kretstekniska problem med utgångspunkt från ett givet kretsschema
 • Göra beräkningar i enkla kretsar med operationsförstärkare
 • Med hjälp av ett datorbaserat analysverktyg simulera en krets med ett givet kretsschema 
 • Använda en multimeter och ett oscilloskop för grundläggande elektriska mätningar
 • Göra en stationär växelströmsanalys av en given krets
 • Bestämma frekvensfunktionen för passiva och aktiva filter
 • Bestämma deras undre och övre gränsfrekvens och rita deras Bode-diagram
 • Göra beräkningar i enkla kretsar med transformatorer och magnetiskt kopplade spolar
 • Göra beräkningar på enkla trefaskretsar
 • Bestämma fyrpolsparametrar
 • Lösa transienta problem med ett reaktivt element.

Innehåll

Grundläggande kretstekniska begrepp. Kirchoffs lagar. Mask- och nodanalys. Kretsteoremen. Operationsförstärkare. Komplexa metoden. Filter- och resonanskretsar. Bodediagram. Trefassystem. Laborationer som genomföres, dels praktiskt, dels med hjälp av ett datorbaserat analysverktyg. Laborationerna skall ses som ett komplement och ett stöd till föreläsningsmaterialet.

Organisation

Kursen går under läsperiod I och II och ges i form av föreläsningar och övningar. Obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter har till uppgift att stimulera Dig till att kontinuerligt träna att analysera elektriska kretsar.

Litteratur

Bill Karlström: Kretsanalys, 2:a uppl. (2018), Studentlitteratur.

Examination inklusive obligatoriska moment

De teoretiska målen examineras med obligatoriska inlämningsuppgifter samt en skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifterna, ungefär en per vecka, är av samma typ som tentamensuppgifterna och kan därför ses som en kontinuerlig examination och en stimulans att bedriva studierna regelbundet under hela kursen. Obligatoriska laborationer med laborationsrapporter examinerar de mer praktiska målen. Under kursen ges en frivillig dugga i mitten av terminen som kan ge bonuspoäng på tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.