Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LET564 - Analog konstruktion  
Analog electronics design
 
Kursplanen fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIELL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: 59 - MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 63118
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: D
Max antal deltagare: 40
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Projekt 2,5hp Betygskala: UG   2,5hp    
0215 Tentamen 5,0hp Betygskala: TH   5,0hp   13 Jan 2021 em L   09 Apr 2021 em L,  20 Aug 2021 em L

I program

TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Mattias Thorsell

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i transmissionsledningsteori inkluderande sambanden  mellan impedanser och reflektionskoefficienter motsvarande  kursen RRY011 Telekommunikation.


Syfte

Kursen avser att ge kunskaper rörande analys och konstruktion av högfrekventa elektriska kretsar av väsentlig betydelse för  trådlös kommunikation.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • analysera elektriska tvåportar
 • designa och analysera högfrekventa kretsar, t.ex förstärkare och oscillatorer
 • konstruera högfrekventa kretsar med hjälp av CAD mjukvara
 • förklara ickelinjäriteter i högfrekventa kretsar
 • förklara brus i elektriska kretsar

Innehåll

 • Transmissionsledningar
 • Smithdiagram
 • Tvåportsrepresentation
  • Impedansparametrar (Z)
  • Admittansparametrar (Y)
  • Kaskadparametrar (ABCD)
  • Spridningsparametrar (S)
 • Passiva kretsar
  • Matchningsnät
  • Filter
 • Stabilitetskriterier
 • Brus i elektriska kretsar
 • Förstärkningsberäkningar
 • Kaskadkopplade förstärkare
 • Ickelinjäriteter
 • Biaseringsnät
 • Småsignalsförstärkare
 • Lågbrusförstärkare
 • Effektförstärkare
 • Oscillatorer
 • Blandare
 • CAD mjukvara

Organisation

Kursen utgörs av integrerade föreläsningar/övningar samt projektarbete.
Projektet utförs i grupper om 2 deltagare.

Litteratur

D. M. Pozar, Microwave and RF Design of Wireless Systems, Wiley, ISBN 0-471-32282-2, 2001.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen som betygssätts (U, 3, 4, 5).
Projektrapport som betygssätts med underkänd (U) eller godkänd (G)
Godkänd tentamen samt godkänd projektrapport krävs för att slutbetyg skall utfärdas


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.