Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT076 - Web-applikationer  
Web applications
 
Kursplanen fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIDAL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 62126
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: C+
Max antal deltagare: 50
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Inlämningsuppgift 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0211 Projekt 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp    

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - Allmän, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Robin Adams

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

- Minst 7,5 hp Java.
- Grundläggande kunskaper i OOA/D och UML.
- Grundläggande kunskaper om datastrukturer.
- Grundläggande kunskaper i datakommunikation.
- Grundläggande kunskaper i databaser.  
Lämpliga kurser är DAT050, DAT055, LET375, LEU061,TDA357.

Syfte

Kursen ger en praktiskt introduktion till design och utveckling av web-baserade applikationer, exempelvis e-handelsportaler.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

  • Designa, implementera, driftsätta, testa och felsöka en grundläggande webapplikation.
  • Lösa de speciella problem som gäller för webapplikationer framför allt användning av flera olika paradigmer och teknologier inom samma applikation.
  • Redogöra för behovet av öppna standards

Färdigheter och förmåga

  • Söka efter relevant information utifrån specifikationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Värdera olika tänkbara lösningar i samband med framtagning av webapplikationer.

Innehåll

Kursen presenterar ett antal teknologier som används vid utveckling av
webapplikationer samt vilken roll respektive spelar och hur de samverkar. Kursen ger en god inblick i hur moderna komplexa webapplikationer är konstruerade. Designproblem som förknippas med webapplikationer avhandlas t.ex. sessionshantering, navigering, persistens, m.fl. avhandlas. Informationssökning i manualer, specifikationer m.m. ingår som en betydande del av kursen. Kursen innehåller en stor del praktisk arbete i avancerade utvecklingsmiljöer och servermiljöer. Problem med felsökning, konfigurering, driftsättning och exekvering av webapplikationer ingår som en viktig del i kursen.

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar, laborationer samt ett avslutande projekt. Projektet görs i grupper om fyra studenter.

Litteratur

Litteratur meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkända laborationer och projekt. Betyg: U-5. Betyg ges av projektet.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.