Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LKT317 - Projektorganisation
Project management
 
Kursplanen fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIKEL
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 64129
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 35
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Inlämningsuppgift 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    

I program

TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Ulf Jäglid

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Standardbehörighet

Syfte

Att arbeta i projekt är mycket vanligt, både privat, i arbetet och i undervisningen. Genom att man i en projektgrupp samlar en bred kompetens under en begränsad tid kan man effektivt kraftsamla arbetet mot projektets mål. Projektgruppens tillfälliga organisation och den tydliga målfokuseringen kan vara en källa till problem för projektet. Det behövs en gemensam grundsyn på arbetsformen och grundläggande kunskap om hur projektarbete planeras och genomförs.

Studenten ska efter genomförd kurs ha insikt i grunderna för arbete i projektform. I kursen presenteras en grundläggande, fasindelad projektmodell som behandlar planering, kontroll och styrning av projektarbetet på ett enkelt sätt. Tekniker för en förfinad planering av projekt studeras med aspekten att upptäcka och hantera exempelvis förseningar i projekt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  • Redogöra för villkoren och reflektera över begränsningar och möjligheter med att arbeta i en projektgrupp.

  • Analysera och reflektera över hur du fungerar som handledare i en skarp handledarsituation.

  • Förklara och kommunicera kemiska begreppInnehåll

Kursen i projektorganisation behandlar hur man kan komma fram till en god problemformulering samt hur gruppen kan samarbeta väl och hur den gemensamt ska planera och organisera projektarbete. Viktiga inslag är projekt-/handledarrollen och gruppdynamik. Kursen är en naturlig fortsättning på den metodik som används i kemikurserna i årskurs 1 med "studentledda laborationer". Momenten inom kursen appliceras ett laborativt inslag i kursen Kemi för utbildningsprogrammet Tekniskt basår.

Organisation

Undervisningen består av perspektivgivande lektioner där projektmetodik och projekt-/handledarrollen diskuteras. De vid lektionerna genomgångna momenten appliceras på moment inom kursen Kemi för Teknisk basår.

Litteratur

Under kursen utdelat material samt föreläsningsanteckningar som finns att hämta på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Presenterade och godkända uppgifter.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.