Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT420 - Människa - dator interaktion  
Human - computer interaction
 
Kursplanen fastställd 2020-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 52150
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Max antal deltagare: 90

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Inlämningsuppgift 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp    
0319 Projekt 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    

I program

MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSOF SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY - UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV MJUKVARA, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - Allmän, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Mohammad Obaid

  Gå till kurshemsida

Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Förkunskapskravet för kursen är att ha avklarat en programmeringskurs, 7,5hp.

Syfte

Kursens syfte är att ge studenter grundläggande kunskap i metoder för design och evaluering av gränssnitt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

 • Beskriva faser i designprocessen
 • Beskriva metoder för att arbeta med människa-datorinteraktion
 • Beskriv likheter och skillnader i design för olika användargrupper
 • Beskriva överväganden för att involvera användare i designprocessen

Färdigheter och förmågor


 • Designa speciellt anpassat för vissa användargrupper
 • Designa med avseende på användare
 • Ändra designmetoder för att passa användarnas kontext och behov
 • Identifiera användarnas behov och krav

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Analysera design utifrån användarnas behov
 • Göra en välgrundat utvärdering av de etiska och samhälleliga konsekvenserna av en design
 • Kritisera design och designprocesser med avseende på användarnas behov


Innehåll

Människa-datorinteraktion (HCI) är ett område som
arbetar med konstruktion, utvärdering och implementering av interaktiva
datorsystem för mänskliga användare och samt studier av de fenomen som uppstår
i denna kontext. I människa-datorinteraktion är det huvudsakliga målet att göra
analyser, fastställa krav, design och utvärdera interaktiva datorbaserade
system och produkter med avseende på användaren. Syftet med kursen är att ge
studenten grundläggande kunskaper om människans kognition och relevant metodik.
Kursen kommer att omfatta en bred kunskap om utformningen av interaktiva
datorsystem och gränssnittsdesign.

Organisation

Kursen bygger på föreläsningar, övningar, projekt och en individuell tentamen.

Litteratur

Se kurshemsida

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom två
moduler, nämligen:

 1. Övningar och projekt, 3 credits (godkänd/underkänd)
 2. En inlämningsuppgift bestående av två delar: en del som fokuserar på
  litteratur och en del som fokuserar på reflektioner angående projektarbetet,
  4,5 credits (underkänd,3,4,5)

I fall studenten inte blir godkänd på inlämningsuppgiften måste den skriva en ny inlämningsuppgift. Slutbetyget för kursen baseras på betyget för inlämningsuppgiften.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.