Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EEK175 - Power electronics-1
 
Ägare: EPMAS
3,5 Poäng (ECTS 5,25)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0102 Tentamen 3,5 p Betygskala: TH   3,5 p   16 Okt 2004 fm M,  08 Jan 2005 fm V

I program

TELTA ELEKTROTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
EPMAS MSc PROGRAMME IN ELECTRIC POWER ENGINEERING, Årskurs 1 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK - Profil i Elteknik, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Professor  Tore UndelandBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

The aim of the course is to impart a sound knowledge in power electronics, analytical methods and design of converter controllers.

Innehåll

This course deals with the behavior of power semiconductors and components of the main circuit such as capacitors and inductors in both sinusoidal and non-sinusoidal conditions. Furthermore, different types of converters, their operating principles, optimization and interaction with the surroundings are dealt with. The valve characteristics and their drive circuits for both analog and digital control circuits are analyzed. The course also describes different power electronic circuits when ideal conditions are assumed as well as including the actual valve characteristics.

Litteratur

Ned Mohan, Tore Undeland, William Robbins, Power electronics: Converters, Applications and Design, 2nd Ed., John Wiley & Sons Inc, 1995.

Examination

Written exam


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.