Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA500 - Interaktionsdesign - projekt
 
Ägare: ITU
10,0 Poäng (ECTS 15)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Max antal deltagare: 45

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0103 Projekt 10,0 p Betygskala: TH   5,0 p 5,0 p    

I program

TDESA TEKNISK DESIGN - Interaktionsdesign, Årskurs 4 (valbar)
TDATA DATATEKNIK - Interaktionsdesign, Årskurs 4 (obligatorisk)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Professor  Staffan BjörkBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

En grundkurs i MDI samt kurserna
· Interaktionsdesign - metodik,
· Interaktionsdesign - grafiska gränssnitt,
· Interaktionsdesign - Ubiquitous Computing.
Eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för central gestaltningsproblematik inom interaktionsdesignområdet genom träning i praktiskt designarbete.

Innehåll

Interaktionsdesign handlar om utformningen av samspelet mellan människor och föremål i vilka informationsteknologi är en central beståndsdel. Allteftersom datorteknologin blir en allt viktigare del också av våra vardagsföremål och -miljöer, blir en helhetssyn på utformningen av interaktionen mellan brukare och teknologi central. Detta gör interaktionsdesign som område allt mer betydelsefullt inom systemutveckling, industri- och produktdesign.
Kursen förutsätter förmåga till - och intresse för - självständigt designarbete i studiomiljö.

Organisation

Projektkursen organiseras som ett terminslångt projekt på halvfart. Projektarbetet utförs i studio, individuellt eller i grupp, med tillgång till handledning och kan resultera i såväl prototyper som i rent konceptuell design.

Innan projektarbetet påbörjas ska ett projektförslag inlämnas och godkännas av handledare. Kursen förutsätter förmåga till - och intresse för - självständigt designarbete i studiomiljö.

Litteratur

Handledare hjälper vid behov studenter med att leta upp lämplig referenslitteratur.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av projekt. Redovisning av projekt för designportfolio. Kursen avslutas med en utställning av färdiga projekt.
Betygsskala: U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.