Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA495 - Interaktionsdesign - metodik
 
Ägare: ITU
3,0 Poäng (ECTS 4,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Max antal deltagare: 45

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0103 Projekt 3,0 p Betygskala: TH   3,0 p    

I program

TDESA TEKNISK DESIGN - Interaktionsdesign, Årskurs 4 (obligatorisk)
TDATA DATATEKNIK - Interaktionsdesign, Årskurs 4 (obligatorisk)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Professor  Staffan BjörkBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

En grundkurs i MDI eller motsvarande

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om centrala gestaltningsproblem inom interaktionsdesign samt metoder för att arbeta med dessa. Målsättningen är att kombinera teori med praktisk träning i att arbeta med frågeställningar rörande utformningen av datorbaserade produkter och system.

Innehåll

Interaktionsdesign handlar om utformningen av samspelet mellan människor och föremål i vilka informationsteknologi är en central beståndsdel. Allteftersom datorteknologin blir en allt viktigare del också av våra vardagsföremål och -miljöer, blir en helhetssyn på utformningen av interaktionen mellan brukare och teknologi central. Detta gör interaktionsdesign som område allt mer betydelsefullt inom systemutveckling, industri- och produktdesign.

Kursen behandlar grundläggande gestaltningsproblem inom interaktionsdesign samt exempel på designmetoder för att arbeta med dessa. Fokus ligger på användandet av datorteknologi som designmaterial, på relationer mellan uttryck och funktionalitet i interaktionsdesign, samt på samspelet mellan rumslig och tidslig gestalt i utformningen av datorsaker.

Organisation

Kursen organiseras som en serie översiktliga föreläsningar med tillhörande praktiskt inriktade workshops.

Litteratur

Jones, J. C. Design Methods.
Kurskompendium.

Examination

Examination på kursen sker i form av skriftlig redovisning av resultat från workshops samt en individuell rapport. Redovisning av projekt för designportfolio.
Betygsskala: U, 3, 4, 5


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.