Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA490 - Interaktionsdesign - grafiska gränssnitt
 
Ägare: ITU
6,0 Poäng (ECTS 9)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Max antal deltagare: 45

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0103 Projekt 6,0 p Betygskala: TH   6,0 p    

I program

TDESA TEKNISK DESIGN - Interaktionsdesign, Årskurs 4 (obligatorisk)
TDATA DATATEKNIK - Interaktiva simuleringar och spel, Årskurs 4 (valbar)
TDATA DATATEKNIK - Interaktionsdesign, Årskurs 4 (obligatorisk)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Professor  Staffan BjörkBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

En grundkurs i MDI eller motsvarande.
Kunskaper i objektorienterad programmering (Java) underlättar.

Syfte

Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för centrala frågeställningar i utformningen av skärm- och grafikbaserade gränssnitt, samt metodik och praktisk träning i arbeta med dessa.

Innehåll

Interaktionsdesign handlar om utformningen av samspelet mellan människor och föremål i vilka informationsteknologi är en central beståndsdel. Allteftersom datorteknologin blir en allt viktigare del också av våra vardagsföremål och -miljöer, blir en helhetssyn på utformningen av interaktionen mellan brukare och teknologi central. Detta gör interaktionsdesign som område allt mer betydelsefullt inom systemutveckling, industri- och produktdesign.

Skärmbaserade grafiska gränssnitt är en central del av interaktionen med datorbaserade system och produkter. Kursen ger en översikt över olika typer av problem relaterade till formgivning av grafiska gränssnitt. Centrala frågeställningar rör bl.a. samspelet mellan den grafiska ytan och de tidsliga förlopp som olika interaktionsmönster skapar, hur olika skärmar (t.ex. en vanlig datorskärm eller displayen på en mobiltelefon) och inmatningsdon (t.ex. tangentbord, joysticks) påverkar utformningen av gränssnittet samt frågeställningar kring visualisering och presentation av information.

Organisation

Kursen är uppbyggd kring en serie övningar och projekt inom området som kompletteras med översiktsföreläsningar och workshops. Projektarbetet sker i grupp med handledning och syftar till att ge praktisk träning att utforma prototyper för gränssnitt.

Litteratur

Tufte, E. R. Envisioning Information. Graphics Press, UK, 1990.
Kurskompendium

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av projekt. Redovisning av projekt för designportfolio.
Betygsskala: U, 3,4,5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.