Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE420 - Nya teknologier, global risk och mänsklighetens framtid
Emerging technologies, global risk and the future of humanity
 
Kursplanen fastställd 2014-02-13 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTFY
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 57129
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 40

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Projekt 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 

Examinator:

Olle Häggström

  Gå till kurshemsida

Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs

Syfte

Ny teknik har enorm potential att i grunden förbättra mänsklighetens livsvillkor och välfärd under kommande århundraden. Samtidigt har mer och kraftfullare teknologier potentiella allvarliga konsekvenser för mänskligheten om de används destruktivt. En svårighet är att tekniska innovationer är svåra att förutsäga i detalj och våra beslut sker därför under osäkerhet. Det är därför viktigt att kunna resonera under osäkerhet om mänsklighetens framtid och framväxande teknologier. Målet med denna kurs är att introducera några grundläggande metoder för att resonera systematiskt om detta område. Flera specifika teknologier diskuteras för att få en översiktsbild. Kursen ger dessutom studenter möjligheten att efter eget intresse fördjupa sig kring risker och möjligheter i ett specifikt framtida teknikområde med stora potentiella konsekvenser för mänsklighetens framtid.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Beskriva några potentiellt allvarliga konsekvenser av framväxande teknologier (t ex avancerad bioteknik, nanoteknik, IT och övervakning, geoengineering, energiteknik och artificiell intelligens)

Beskriva någon grundläggande metod för rationellt beslutsfattande under osäkerhet

Beskriva några argument för och emot samhällets förmåga att kunna planera och eventuellt kontrollera teknisk utveckling

Förklara varför olika val av etiskt perspektiv kan leda till olika värdering av mänsklighetens framtid

Rapportera om risker och möjligheter inom ett specifikt teknikområde som väljs efter eget intresse

Innehåll

Möjligheter och risker i samband med nya och framtida teknologier (t ex avancerad bioteknik, nanoteknik, IT och övervakning, geoengineering, energiteknik och artificiell intelligens). Faktorer som påverkar samhällets förmåga att hantera dessa möjligheter och risker. Rationellt beslutsfattande under osäkerhet. Olika etiska perspektiv på framtiden.

Organisation

Föreläsningar. Därefter ett projekt, som rapporteras skriftligt och i ett muntligt föredrag.

Litteratur

Utdelat material under kursens gång

Examination inklusive obligatoriska moment

Muntlig projektpresentation och skriftlig projektrapport


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.