Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EDA460 - Datakommunikation IT
 
Ägare: TITEA
4,0 Poäng (ECTS 6)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0103 Tentamen 4,0 p Betygskala: TH   4,0 p   15 Dec 2004 em V,  31 Mar 2005 em V,  17 Aug 2005 fm V
0203 Inlämningsuppgift 0,0 p Betygskala: UG   0,0 p    

I program

TMASA MASKINTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TIEKA INDUSTRIELL EKONOMI - Informationsteknik, Årskurs 3 (obligatorisk)
TIEKA INDUSTRIELL EKONOMI, Årskurs 4 (valbar)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Tomas Olovsson


Ersätter

ESS190   Datakommunikation


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Datornät blir stadigt en allt viktigare del av dagens industri och samhälle. Kursens fokus
ligger på de delar av datakommunikation som inom området praktiserande ingenjörer
möter i sitt dagliga arbete. Avsikten är att förse studenten med basal kunskap och skicklighet i området datakommunikation och datornät. Den är grundläggande och skall
ge en inledande genomgång av hela området. Kursen riktar sig både mot studenter som behöver en grundläggande förståelse och studenter som därefter vill
specialisera sig i området.

Innehåll

Den här kursen täcker fundamentala koncept hos, samt design och analys av, datanätverk.Kursen använder "top-down" metodik och ämnen som tas upp är:

 • networking applications

 • content distribution

 • TCP/UDP

 • performance and congestion analysis

 • IP

 • switching, routing

 • local area networks

 • multiple access protocols (IEEE 802.X and others)

 • bridges

 • physical media

 • error-detection and correction

 • network security.

Organisation

Traditionella föreläsningar ges där den grundläggande teorin och viktiga koncept presenteras för att komplettera kursboken.Föreläsningar ges två gånger per vecka, som ett komplement till föreläsningarna hålls övningar. Två inlämningsuppgifter ingår för att fördjupa insikterna i kursmaterialet. Vid övningstillfällena gås dessa problem igenom av handledaren. Studenterna uppmanas att försöka sig på problemen före övningstillfället. Övningarna bedrivs i flera mindre grupprum där individuell problemlösning tillsammans med övningsledarna är möjlig.Föreläsningar och övningar kan komma att hållas på engelska.

Litteratur

James F. Kurose and Keith W. Ross, "Computer Networking", Addison-Wesley, 2002, ISBN 0-201-97699-4

Examination

Studenten bedöms genom två obligatoriska hemuppgifter, samt en skriftlig tentamen. Det slutgiltiga betyget fastställs som ett viktat medelvärde mellan dessa två, vart och ett av betygen för dessa måste dock vara minst tre.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.