Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SSY180 - Medicin för tekniker  
Medicine for the engineer
 
Kursplanen fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBME
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 10116
Sökbar för utbytesstudenter: Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen, del A 4,0hp Betygskala: TH   4,0hp   26 Okt 2020 fm J   08 Apr 2021 em J,  18 Aug 2021 em J
0207 Tentamen, del B 3,5hp Betygskala: TH   3,5hp   15 Jan 2021 fm J   08 Apr 2021 em J,  18 Aug 2021 em J

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Sabine Reinfeldt

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga specifika kurskrav. Enbart grundläggande behörighet för högskolestudier.

Syfte

Syftet med denna kurs är att studenten skall erhålla grundläggande kunskaper om människans anatomi och fysiologi som en plattform för att senare kunna utveckla hälsorelaterade produkter och tjänster för klinisk diagnos och terapi, samt för undersökning av fysiologiska orsaker till sjukdomar. Lärandemålen i denna kurs är också generell kunskap till nytta för alla som har att hantera frågor om hälsorisker och sjukdomar bland de anställda på en arbetsplats.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva vilka grundläggande system bygger upp den mänskliga kroppen och hur de interagerar;
  • Beskriva varje system från både anatomiska och fysiologiska perspektiv;
  • Beskriva ursprung, symtom och behandling av vanligt förekommande sjukdomar;
  • Beskriva hur begreppet homeostas inverkar för varje system.

Innehåll

I en första inledande delen av kursen presenteras: Organisationen av den mänskliga kroppen, Biokemi, Cellen och Vävnader. Därefter presenteras hur människokroppen system för system såsom: huden, skelettet, leder, muskelsystemet, nervvävnad, nervsystemet, känsel, det endokrina systemet, det kardiovaskulära systemet, det lymfatiska systemet, andningsorganen, matsmältningssystemet, nutrition och metabolism, urinvägarna och slutligen Reproduktionsorgan. Varje system presenteras i samma format vilket innefattar en anatomisk översikt, en beskrivning av den fysiologiska funktion och en beskrivning av vanliga sjukdomar. I de flesta områden presenteras de senaste rönen inom kliniska metoder och  rehabiliteringsmetoder kortfattat.

Organisation

Kursen består av en serie föreläsningar av experter från den medicinska fakulteten. Föreläsningar är planerade 5-8 pm två gånger i veckan och kan därför följas utan att kollidera det dagliga schemat i andra kurser.

Litteratur

Tortora & Derrickson, Introduction to the Human Body, Wiley & sons, 10th ed. 2015. Föreläsningsmaterial kommer också att laddas upp på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Två skriftliga tentamina måste genomföras, en efter halva tiden och den andra efter hela kursen. Båda tentamina måste vara godkända för att bli godkänd på kursen. Betyget bestäms av summan av resultaten på de två tentamina. Tentamen består av en blandning av flervalsfrågor och öppna frågor. Examensfrågorna är utformade för att ge ett test av att eleverna har fått den kunskap som anges i alla lärandemålen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.