Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME061 - Hållfasthetslära och maskinelement  
Strength of materials and machine elements
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKIEK
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 40 - INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 51128
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Konstruktionsövning 2,0hp Betygskala: UG   2,0hp    
0214 Tentamen 5,5hp Betygskala: TH   5,5hp   02 Jun 2021 fm J,  09 Okt 2020 em J,  24 Aug 2021 fm J

I program

TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR - Industriell produktion, Årskurs 3 (obligatorisk)
TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR - Industriell produktion, Årskurs 2 (obligatorisk)
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Magnus Ekh

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematik, speciellt behövs goda kunskaper i linjär algebra, differentialekvationer och integraler, och mekanik, speciellt statik

Syfte

Huvudsyftet är att ge deltagarna en grundläggande ingenjörskunskap om dimensionering av konstruktioner. Därför behövs en förståelse av hållfasthetslärans begrepp, metoder och begränsningar samt en förmåga att kunna lösa enklare hållfasthetsproblem. Det är vidare viktigt att kunna bedöma rimligheten i lösningarna samt att kunna förutsäga funktion och tillförlitlighet hos några av de vanligaste maskinelementen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- beskriva och beräkna grundläggande begrepp i hållfasthetslära såsom deformationer, töjningar, spänningar, kompatibilitetsvillkor och stabilitet
- diskutera rollen av konstitutiva ekvationer samt kunna tillämpa enklare sådana som elasticitet, termoelasticitet och idealplasticitet.
- beräkna krafter, spänningar, deformationer och töjningar på hela och delar av en konstruktion. Speciellt skall enklare strukturelement som stänger, axlar, balkar och rör kunna analyseras
- göra en riskbedömning för knäckning av tryckbelastade strävor
- beräkna och redogöra för betydelsen av huvudspänningar och effektivspänningar
- redogöra orienterande om begreppen spänningskoncentration och utmattning
- tillämpa finita elementmetoden för spänningsanalys hos enklare strukturer
- dimensionera några grundläggande maskinelement samt redogöra orienterande om andra maskinelement
- matematisk modellering, dvs. kunna ställa upp och lösa matematiska modeller av verkligheten: mekaniskt beteende hos stänger, axlar, balkar och rör
- bedöma noggrannheten i dessa modeller samt avgöra om en noggrannare analys behövs.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment: bestämning av deformationer, snittkrafter, spänningar, etc. för en- och fleraxliga tillstånd: drag/tryck i stänger, vridning av cirkulära och slutna tunnväggiga axlar samt sfäriska behållare, böjning av balkar, knäckning av strävor (elastisk instabilitet), materiallagar såsom Hookes lag i en och tre dimensioner, termoelasticitet och idealplasticitet, flyt- och brottvilkor, begreppet huvudspänningar samt introduktion till finita elementmetoden. Vidare innehåller kursen dimensionering av vanliga maskinelement som skruvförband, rullningslager och skruvfjädrar.

Organisation

Föreläsningar, räkneövningar, räknestuga och handledning av konstruktionsövningar

Litteratur

Litteratur i hållfasthetslära och maskinelement

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och obligatoriska konstruktionsövningar


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.