Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT335 - Systematisk datahantering
Data Management
 
Kursplanen fastställd 2020-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 52127
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: B+
Max antal deltagare: 15
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   15 Mar 2021 fm L,  09 Jun 2021 fm L,  18 Aug 2021 em L
0217 Inlämningsuppgift 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Philipp Leitner

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

The course introduces the students to the role of data, information, and knowledge in
software engineering. The course has two general themes: (1) fundamental concepts
related to data in software engineering; (2) basic principles of database systems as seen
by users, application programmers and database administrators.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Knowledge and understanding
 • explain the differences between data, information and knowledge,
 • explain basic concepts: relational data model, non-relational data model, entity-relationship model, relational database design, relational algebra and the database language SQL
 • explain the ideas of distributed and NoSQL databases, and contrast them to the relational model

Skills and abilities
 • construct an algorithm for querying and filtering data based on predefined criteria
 • manage the process of collecting and representing data in a database
 • build a data model (entity-relationship model)
 • create database tables, and formulate database queries in SQL
 • experiment with data technologies such as big data and open data
 • manage and query NoSQL database systems
Judgement and approach
 • assess the quality of data and correctness of data models
 • evaluate the applicability of data management techniques for a given purpose, especially with respect to comparing monolithic and distributed, and relational and NoSQL database management systems

Innehåll

The course introduces the student to the role of data, information, and knowledge in software engineering. The course has two general themes: (1) fundamental concepts related to data in software engineering; (2) basic principles of database systems as seen by users, application programmers and database administrators.

The course introduces concepts and techniques related to working with data, information and knowledge, although the focus is mostly on data and information. Techniques related to extraction, representation, modeling, and access , and visualization of data are discussed.

The course then introduces the role of databases and database management systems, covering topics such as algebra and the relational database, logical and physical design of databases, and the use of SQL. This includes programming in SQL, from the perspective of a user querying or modifying an existing database, by a database designer, and by an application programmer invoking SQL from a host language. Further, the student learns to query NoSQL databases, and contrast them to the relational model. The course also covers different data models such as XML, RDF, and JSON.

Organisation

The teaching consists of lectures, group work, exercises, as well as supervision in
connection to the exercises.

Litteratur

Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe: Fundamentals of Database Systems (7th Edition)

Examination inklusive obligatoriska moment

Written exam and assignments.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.