Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SJO915 - Tillämpad statistik  
Applied statistics
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TSILO
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 81118
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Max antal deltagare: 60
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Inlämningsuppgift, del A 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0217 Tentamen, del B 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   13 Jan 2021 em L   08 Apr 2021 fm L,  16 Aug 2021 em L

I program

TSILO INTERNATIONELL LOGISTIK, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Martin Schreuder

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om:

- Metoder för att sammanställa och presentera olika slag av datamaterial
- Metoder för att kritiskt granska statistiska undersökningar
- Metoder som kan användas för att från stickprov dra slutsatser om populationer

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva grundläggande statistiska begrepp
- Beskriva olika sätt att presentera data
- Beskriva tillvägagångssätt vid datainsamling
- Tillämpa grundläggande sannolikhetsteori
- Definiera täthets- och fördelningsfunktioner
- Analysera en normalfördelad variabel
- Tillämpa grundläggande statistiska metoder

Innehåll

- Presentation av data
- Beskrivning av data
- Frekvens- och fördelningsfunktioner
- Sannolikhetslära
- Statistiska tester
- Urvalsmetoder
- Regression och korrelation

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar och övningar samt handledning i samband med inlämningsuppgifter.

Litteratur

"Statistics for Non-Statisticians" av Birger Madsen
ISBN 978-3-642-17655-2

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Inlämningsuppgifter
Del B: Skriftlig tentamen


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.