Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MTT085 - Materialteknik  
Engineering materials
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKMAS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 40 - INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 55143
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   24 Okt 2020 em J   04 Jan 2021 fm J,  16 Aug 2021 em J
0211 Laboration 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Christer Persson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen bygger på den föregående kurser om mekanik och hållfasthetslära. Kursen utgör en nödvändig bas för kursen Material- och Tillverkningsteknik och för fortsättningskurser i materialteknik samt konstruktions- och bearbetningsteknik.

Syfte

Att med utgångspunkt från en produkt eller komponent kunna analysera polymera och metalliska konstruktionsmaterials betydelse för prestanda, och hur materialval och processer kan utnyttjas för att optimera materials funktion i produkten.

Att belysa och förklara polymera, metalliska och keramiska materials speciella mekaniska och fysikaliska egenskaper utifrån molekylär uppbyggnad och struktur samt orientera om generella riktlinjer för applikationer av materialen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

a) Beskriva de vanligaste konstruktionsmaterials struktur på olika nivåer och relatera strukturen till de fysikaliska egenskaperna. Ange de vanligaste polymera och metalliska materialen och kunna beskriva deras huvudsakliga egenskaper.
b) Förklara hur process och värmebehandling används för att modifiera materialens egenskaper, och kunna beskriva de bakomliggande mekanismerna.
c) Förklara hur miljöfaktorer påverkar materials egenskaper och peka ut begränsningar och möjligheter vad gäller användningsområden för materialen.
d) Använda metoder för dimensionering med avseende på hållfasthet, deformation, slagseghet och utmattning för polymera material.

Innehåll

Kursen har en konstruktionsorienterad utgångspunkt, det vill säga stor vikt läggs vid materialens funktion i en produkt. Från produktkrav härleds olika krav på materialegenskaper, och hur man hittar materialtekniska lösningar som fyller kraven. Kursen skall visa på vidden av polymera och metalliska konstruktionsmaterial, viktiga användningsområden och hur materialen framställs.
Kursen behandlar följande områden:
 • Arbetsgång vid konstruktion och materialval
 • Metallers egenskaper med speciell vikt mot mekaniska egenskaper
 • Struktur hos metalliska material, atomstruktur, kristallstruktur och mikrostruktur
 • Deformations- och härdningsmekanismer i metaller
 • Hur egenskaperna påverkas och modifieras med hjälp av process och värmebehandling
 • Termiska egenskaper, glastillståndet och glasomvandling hos polymerer
 • Mekaniska egenskaper och viskoelasticitet hos polymerer
 • Gummielasticitet och gummimaterial
 • Tillsatser i polymera material
 • Återvinning
 • Materialkännedom

  Organisation

  Kursen består av 21 föreläsningar, 14 övningstillfällen och tre laborationer.

  Litteratur

  Materials Engineering, Science, Processing and Design, 3nd edition, M F Ashby, H Shercliff, D Cebon, Elsevier Science & Technology, ISBN 978-0-08-097773-7.

  Materials Science of Polymers for Engineers, 3rd
  Edition, T.A. Oswald and G. Menges, Hanser Publishers.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen på svenska. Godkända laborationer.


 • Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.