Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KBT276 - Kemisk reaktionsteknik
Chemical reaction engineering
 
Kursplanen fastställd 2019-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKMT
4,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik med fysik, Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 53117
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 90
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   31 Maj 2021 fm J,  10 Okt 2020 fm J,  25 Aug 2021 fm J

I program

TKKEF KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)
TKKMT KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Louise Olsson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurser inom transportprocesser och grundläggande kemiteknik.

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap och teoretisk bakgrund för att välja och dimensionera reaktorer för kemiska processer samt att bestämma driftsätt, styrning och optimering av dessa processer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Formulera och lösa mass- och värmebalanser för ideala reaktorer med flera kemiska reaktioner och som opereras under icke-stationära betingelser.
 • Analysera effekterna av driftsbetingelser med avseende på selektiviteten för en multipel reaktionsmekanism.
 • Förstå samspelet mellan kinetik- och jämviktsbegränsningar för reaktordrift.
 • Konstruera och analysera reaktorkonfigurationer som effektivt kan användas för jämviktsbegränsade reaktioner.
 • Utvärdera uppehållstidsfördelningen och förstå vilka flödesbetingelser som kan ge upphov till icke-ideala reaktorbeteenden.
 • Tillämpa uppehållstisdfördelningen för att formulera och lösa olika reaktormodeller.
 • Förstå förenklingar och begränsningar för olika icke-ideala reaktormodeller.
 • Analysera och utvärdera tillämpbarheten av ideala reaktormodeller baserat på uppehållstidsfördelningen.
 • Förstå samverkan mellan transportprocesser och reaktioner i heterogena katalytiska processer.

Innehåll

 • Drift och modellering av icke-stationära reaktorer.
 • Komplexa reaktioner och reaktorkonstruktion för att styra selektiviteten.
 • Utformning av reaktorsystem för jämviktsreaktioner.
 • Icke-ideala reaktormodeller med användandet av uppehållstidsfördelningsdata.
 • Effekt av mass- och värmetransport på katalytiska processer.

Organisation

Föreläsningar, övningar och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Litteratur

Chemical Reactions and Chemical Reactors, George W. Roberts, John Wiley and Sons Inc. (2008)
Räkneövningskompendium

Examination inklusive obligatoriska moment

Graderad skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.