Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
FFM332 - Mekanik
Mechanics
 
Kursplanen fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKEF
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik med fysik, Teknisk fysik
Institution: 59 - MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 54115
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 60

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0102 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   3,0hp 4,5hp   31 Maj 2021 fm J,  10 Okt 2020 em J,  25 Aug 2021 fm J

I program

TKKEF KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Mikael Fogelström

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter att studenterna har vissa matematiska förkunskaper, t. ex. trigonometri och vektoroperationer på gymnasienivå.

Syfte

Kursen har tre huvudsyften: Ge en god förståelse för mekanikens grundbegrepp, som utgör en nödvändig bas för alla vidare fysikstudier. Ge vana i att översätta ett fysikaliskt problem till en matematisk modell, och att analysera denna genom att tillämpa kunskaper från matematikkursen. Ge träning i att presentera sina beräkningar och resonemang i tal och skrift på ett strukturerat och lättförståeligt sätt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Uppskatta rollen av mekaniken i naturvetenskap
 • Tillämpa linjär algebra och trigonometri för att kunna analysera stelkroppsekvivalenta system av krafter och vridmoment.
 • Analysera situationer med statiskt bestämd jämvikt.
 • Använda friktionskraftens speciella egenskaper i fall av jämvikt, gränsfall av jämvikt eller rörelse.
 • Räkna masscentrum av sammansatta kroppar.
 • Använda de vanligaste koordinatsystemen för att beskriva partikelrörelse.
 • Analysera och förutse partikelsystem i rörelse och tillämpa konserveringslagar: energi, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment.
 • Analysera enkla exemplar av stel kroppens dynamik.
 • Tillämpa sina kunskaper från matematikkursen om dämpad/odämpad fri/tvungen svängningsrörelse på olika exempel.

Innehåll

 • Introduktion
 • Kraftgeometri
 • Jämviktslära
 • Masscentrum
 • Friktion
 • Partikelns kinematik
 • Partikelns kinetik
 • Svängningsrörelse
 • Dynamik för partikelsystem
 • Grundläggande begrepp om rörelse av stela kroppar i 2 dimensioner

Organisation

Kursen använder den "omvänt klassrummet" metoden, dvs, "hemläxan" består av att följa videoinspelningar om teori delen av kursen. Klassrumstid används istället för mer laborativt arbete samt frivilliga mini-duggor.

I kursen ingår en laboration om "Svängningar" med labbrapport som ger bonus poäng.

Labbrapport ska skrivas i LaTeX. En inledande presentation av programvaran samt olika konsultationstillfällen ska erbjudas under kursgång.

Litteratur

Ragnar Grahn och Per-Åke Jansson, Mekanik, Studentlitteratur, Upplaga 3.1 (2013)

Examination inklusive obligatoriska moment

Samtliga lärandemål ovan examineras genom skriftlig tentamen.
Mini-duggorna fokuserar på en del av kursen i taget.
Laborationen testar förmåga att jobba i grupp, samt skriva rapport.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.