Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EEM076 - Elektriska kretsar och fält
Electrical circuits and fields
 
Kursplanen fastställd 2019-02-08 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 49111
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   01 Jun 2021 fm J,  10 Okt 2020 em J,  16 Aug 2021 em J
0205 Laboration 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Max Jair Ortiz Catalan

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematisk analys i en variabel. Differentialekvationer. Komplexa tal. Linjär algebra.

Syfte

Kursen skall ge kunskaper i grundläggande metoder för analys av analoga elektriska kretsar.
Här ingår även kännedom om egenskaper hos vanliga passiva kretselement, källor samt operationsförstärkare.
Även en bakgrund till olika kretselements egenskaper baserade på elektromagnetiska fält ges.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • analysera enklare passiva linjära elektriska kretsar samt kretsar som innehåller operationsförstärkare
 • använda beräkningsmetoder för likström och stationär växelström i elektriska kretsar för beräkning av ström, spänning och effektutveckling
 • använda ett datorbaserat verktyg för att analysera enklare elektriska kretsar

 • utföra grundläggande fältberäkningar utifrån enkla geometrier
 • Innehåll

  Elektriska kretsar. Kretselement. Ohms lag. Kirchhoffs lagar. Effekt och energi. Beräkningsmetoder för elektriska nät. Likström och stationära växelströmskretsar. Transienta förlopp. Frekvensegenskaper och Bodediagram.
  Operationsförstärkare. Elektromagnetiska fält med beskrivande tillämpningar.
  Laborationer innefattande handberäkningar, dator simuleringar, byggnation och verifiering genom praktiska mätningar.

  Organisation

  Föreläsningar, demonstrationsräkning, räknestuga och laborationer.

  Litteratur

  Kursbok: Se kurshemsida

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Följande moment skall vara godkända:

  • Skriftlig tentamen
  • Laborationsuppgifter


  Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.