Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA470 - Interaktionsdesign - ubiquitous computing
 
Ägare: ITU
6,0 Poäng (ECTS 9)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Max antal deltagare: 45

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0103 Projekt 6,0 p Betygskala: TH   6,0 p    

I program

TITEA INFORMATIONSTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TDATA DATATEKNIK - Interaktiva simuleringar och spel, Årskurs 4 (valbar)
TDATA DATATEKNIK - Interaktionsdesign, Årskurs 4 (obligatorisk)
TDESA TEKNISK DESIGN - Interaktionsdesign, Årskurs 4 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Staffan BjörkBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

En grundkurs i MDI.

Syfte

Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för centrala frågeställningar inom interaktionsdesign för ubiquitous computing och datorteknik som designmaterial. Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om metoder för idégenerering, prototyputveckling, samt hur hårdvara, mjukvara och andra material samverkar i designen av datorsaker.

Innehåll

Interaktionsdesign handlar om utformningen av samspelet mellan människor och föremål i vilka informationsteknologi är en central beståndsdel. Allteftersom datorteknologin blir en allt viktigare del också av våra vardagsföremål och -miljöer, blir en helhetssyn på utformningen av interaktionen mellan brukare och teknologi central. Detta gör interaktionsdesign som område allt mer betydelsefullt inom systemutveckling, industri- och produktdesign.

Vi kan betrakta datorteknik som ett nytt designmaterial som, precis som andra nya material tidigare, ger oss nya möjligheter att utforma föremål och miljöer; datorer överallt (ubiquitous computing) i vår omgivning delvis osynliga för oss som användare.

Kursen ger en översikt över ubiquitous computing med fokus på egenskaper hos, och möjligheter med, datorteknik som designmaterial, samspelet mellan datorteknik och andra designmaterial, användning av sensorer och elektronik för design av gränssnitt som inte bygger på skärm, tangentbord, etc.

Organisation

Kursen är uppbyggd kring ett längre projekt inom området med ett par inledande kortare övningar. Praktiskt projektarbete i studiomiljö kompletteras med översiktsföreläsningar och workshops.

Litteratur

Woodham, J. M. Twentieth-Century Design. Oxford University Press. 1997.
Kurskompendium

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av projekt. Redovisning av projekt för designportfolio.
Betygsskala: U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.