Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE045 - Matematisk analys  
Calculus
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 52137
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   27 Okt 2020 em J   04 Jan 2021 em J,  24 Aug 2021 fm J

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Zoran Konkoli

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter en viss matematisk mognad som lämpligen inhämtas via de tidigare kurserna i programmet.

Syfte

Kursens syfte är att, tillsammans med övriga matematikkurser, ge en matematisk allmänbildning användbar i fortsatta studier och yrkesverksamhet. Kursen skall ge kunskaper i envariabelanalys nödvändiga för övriga kurser inom IT-programmet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • kunna definiera och manipulera elementära funktioner och algebraiska uttryck
  • förklara begreppen derivata och integral och kopplingen dem emellan
  • beräkna integraler både analytiskt och numeriskt
  • förklara optimalitetskriterier
  • kunna lösa enklare differentialekvationer
  • approximera funktioner med polynom samt framställa dem som potensserier
  • kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning

Innehåll

Grundläggande analys i en variabel: elementära funktioner, gränsvärdesbegeppet, kontinuitet och deriverbarhet för reella funktioner, medelvärdessatsen, Riemannintegralen, primitiva funktioner och kopplingen till integraler, tillämpningar av intregralberäkningar på volymer av kroppar och längden av kurvor, enklare differentialekvationer, Taylorutvecklingar och approximationer av funktioner, komplexa tal

Organisation

Föreläsningar och övningar.

Litteratur

Calculus, a Completa Course av R. A. Adams Addison Wesley Longman

Examination inklusive obligatoriska moment

Avslutande skriftlig examination. Frivillig dugga som kan ge bonuspoäng till tentan kan förekomma.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.