Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK226 - Teknik och samhälle
Technology and society
 
Kursplanen fastställd 2020-02-06 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MTS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Kurstillfälle 1

Kursen tar inte emot studenter efter läsvecka 1.
Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 99115
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Inlämningsuppgift 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKSAM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 

Examinator:

Karl Palmås

  Gå till kurshemsida


Kurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 99126
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Inlämningsuppgift 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKSAM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 

Examinator:

Karl Palmås


  Gå till kurshemsida

Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är öppen för studenter som har avslutat sina första 60 hp på grundnivå.

Syfte

Kursen har som mål att fördjupa studentens förståelse av relationen mellan teknologisk och samhällelig utveckling. Genom att introducera centrala begrepp inom samhällsvetenskap och humaniora, och genom att applicera dessa i kontexten av ingenjörskap, syftar kursen till att utveckla studentens ingenjörskapsrelaterade omdöme. Vidare har kursen som mål att främja studentens medvetenhet om hur ingenjörs- och naturvetenskaper är begreppsligt och historiskt sammanvävda med samhällsvetenskap och humaniora.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra för teorier om samhällets funktion.
- Identifiera centrala teman i relationen mellan teknologisk och samhällelig utveckling.
- Rekonstruera samband mellan uppkomsten av teknologier och uppkomsten av samhällsteorier.
- Utvärdera olika ansatser för att hantera hur ingenjörsskap påverkar samhällens utveckling.
- Utvärdera och kritisera föreställningen om att samhället kan förstås utifrån begrepp lånade från teknologi och naturvetenskap.

Innehåll

Kursen
  • introducerar centrala begrepp inom samhällsvetenskap och humaniora, och
  • relaterar dessa till begrepp inom teknologi och naturvetenskap.
Vidare appliceras dessa begrepp i kontexten av samhälleliga frågeställningar som uppkommer inom ingenjörskap, och designvetenskaper i stort.

Organisation

Kursen är organiserad som en serie föreläsningar och gruppövningar.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination och betygsätting är baserad på en obligatorisk skriftlig grupprapport, frivilliga duggor, och aktivt deltagande under kurstillfällena.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.