Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMK220 - Materialval och materialdesign
 
Ägare: TMASA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 43 - MATERIAL- OCH TILLVERKNINGSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0103 Projekt 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p    

I program

TDESA TEKNISK DESIGN, Årskurs 4 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK - Materialteknik, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Professor  Lars NyborgBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser i Materialteknik inom Maskinteknikprogrammet eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att ge en bred bas för ingenjörsarbete inom olika områden. I kursen introduceras verktyg och metoder för kvalificerat materialval för tekniska konstruktioner och principer för materialdesign för olika typiska applikationer behandlas utgående från materialstrukturens betydelse för temperaturstabilitet, mekanisk stabilitet, kemisk stabilitet, etc..

Innehåll

Kursen syftar till att förmedla tillämpad kunskap avseende metodik och grunder för materialval. Detta görs bla a genom fördjupad inlärning avseende datorbaserat materialval. I kursen beskrivs även grunder för design av material för olika applikationer utgående från deras förmåga att tåla last, kemisk miljö, temperatur, etc. Förutom rent ingejörsmässiga prestanda diskuteras hur material t ex kan utformas för att skapa särskild ytstruktur, etc. Kursen är lämplig som ingång till fördjupade studier efter grundläggande kurser inom materialteknik. Kursinnehållet kopplas till kurser inom t ex konstruktionsteknik och design.

Organisation

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och tillhörande projektarbete med seminarieuppgift. En datorbaserad materialvalslaboration genomförs även. I kursen deltar ett flertal föreläsare med expertkunskap avseende metalliska, polymer och keramiska material och deras egenskaper.

Litteratur

Kompendiematerial och textavsnitt från olika källor.

Examination

Examination sker genom en kombination av tentamen och bedömning av seminarieuppgift.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.