Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPA010 - Projektarbete M2
Teamwork year 2
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKMAS
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 0480 - MASKINTEKNIK (projektarbete)


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 55141
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0100 Projekt 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    

I program

TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Johan Bankel

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kan bara väljas efter överenskommelse med utbildningsprogrammet

Syfte

Synliggöra arbete i projektform som görs utanför ordinarie kursutbud i årskurs 2.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Redogöra skriftligen för genomfört projektarbete.

Innehåll

Godkänd separat projektbeskrivning

Organisation

Projektarbete

Litteratur

-

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkänd skriftlig rapport


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.