Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE080 - Vetenskaplig visualisering
Scientific visualization
 
Kursplanen fastställd 2019-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPENM
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 20118
Sökbar för utbytesstudenter: Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPENM MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPENM MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Klas Modin

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i matematik, numerisk analys, programmering och datastrukturer samt Matlabprogrammering. Eftersom detta är en introduktionskurs till visualisering krävs ingen tidigare kunskap om datorgrafik.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en översikt av verktyg och tekniker för vetenskaplig visualisering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

* tänka i visualiseringstermer
* producera klargörande grafik i ett antal vanliga situationer
* använda avancerad Matlabgrafik och grundläggande ParaView
* konstruera grafiska användargränssnitt med Matlab

Innehåll

Lösandet av beräkningsproblem med hjälp av dator genererar ofta stora datamängder. Denna kurs handlar om hur datorgrafik kan användas för att visualisera data för att få bättre förståelse av problem och lösning. I enkla fall kan kanske lösningen representeras som en kurva. Mer komplicerade problem har lösningar i form av ytor eller volymer, kanske tidsberoende.
Många matematiska problem genererar kanske inte så stora datamängder men kräver förståelse av mer än tre dimensioner. Kursen innehåller följande delar: Olika tekniker för att visualisera ytor, volymer och andra geometriska objekt. Animation. Interaktion. Något om konstruktion av användargränssnitt. Avancerad Matlabgrafik. ParaView samt kort om OpenGL och GeoGebra.
Nödvändiga datorgrafiska grundbegrepp som transformationer och ljusmodeller.

Organisation

Föreläsningar och datorlaborationer. Laborationerna, som utgör en väsentlig del av kursen, består av flera uppgifter där studenten får lösa olika visualiseringsproblem.
Uppgifterna är hämtade från numerisk analys och tillämpad matematik.
Var god se kurshemsidan för mer information. 

Litteratur

Föreläsningsanteckningar, artiklar och manualer.

Examination inklusive obligatoriska moment

Obligatoriska laborationer och hemtentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.