Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE505 - Diskret matematik
Discrete mathematics
 
Kursplanen fastställd 2019-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTEM
4,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 59113
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 50
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0116 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   16 Mar 2021 em J,  10 Jun 2021 em J,  25 Aug 2021 em J

I program

TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Johan Wästlund

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Envariabelanalys, linjär algebra, grundläggande sannolikhetslära

Syfte

Kursen syftar till att ge
grundläggande kunskaper om diskreta strukturer och deras tillämpningar i
matematiken samt exempelvis inom datalogi och optimeringslära.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Att förstå och kunna
tillämpa grundläggande diskreta strukturer och modeller. Att behärska
grundläggande talteori, och känna till något om dess användning inom
kommunikationssäkerhet. Att kunna förstå och använda matematisk notation och
begrepp från mängdläran. Att kunna förstå och uttrycka rekursiva definitioner
och induktionsbevis. Att känna till några problem som kan modelleras och lösas
med grafer.

Innehåll

Algebra och talteori med
tillämpningar inom felrättande koder och kryptering. Mängder, funktioner och
relationer. Induktion, rekursion och analys av algoritmer. Enumerativ
kombinatorik och sannolikheter. Permutationer och symmetrier. Grafer och
optimeringsproblem på grafer. 

Organisation

Föreläsningar och övningar

Litteratur

K. Eriksson, H. Gavel: Diskret matematik och diskreta modeller, Studentlitteratur, upplaga 2, 2013 och
K. Eriksson, H. Gavel: Diskret matematik, fördjupning, Studentlitteratur, upplaga 1, 2003

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.